Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, po raz kolejny miał okazję gościć uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywali staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.
Wizyta odbywała się w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech.
W trakcie swojego pobytu młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, poznała kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Ponadto, węgierscy uczniowie mieli okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu oraz odwiedzić specjalistyczne gospodarstwa rolne współpracujące ze szkołą.
Była to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także umożliwiła naszej młodzieży nawiązanie nowych przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju.

 
 

Facebook

YouTube