Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, po raz kolejny gości uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywają staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

W programie pobytu młodzieży węgierskiej znalazły się m.in. wizyta w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą, zwiedzanie Dworu Droblin, Wioski Ginących Zawodów w ECKiW w Roskoszy oraz Pensjonatu „Uroczysko Zaborek” położonego na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Ponadto, węgierscy uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną ZSCKR w Leśnej Podlaskiej, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy.

W wolnym czasie, zaplanowano wspólnie rozgrywki sportowe oraz ognisko integracyjne, aby młodzież z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej i młodzież z Węgier mogli bliżej się poznać i doskonalić swoje umiejętności językowe.

Wizyta gości z Węgier, to doskonała okazja na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także szansa dla młodzieży na nawiązanie nowych przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju.

 
 

Facebook

YouTube