Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej od 2010 roku współpracuje z Państwowym Rolniczym Zawodowo-Technicznym Koledżem w Wysokiem, a od 2013 roku również z Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach. W ramach zawartych porozumień, w dniach 04 – 08 czerwca 2018 roku,       18 – osobowa grupa uczniów białoruskich szkół pod opieką swoich wychowawców gościła w Technikum w Leśnej Podlaskiej. Spotkanie miało na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego oraz wymianę społeczno – kulturową.

W trakcie swojego pobytu w Leśnej Podlaskiej goście zapoznali się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną szkoły, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, park maszynowy, pracownie dydaktyczne oraz obiekty sportowe. Delegacja białoruskich uczniów i nauczycieli w trakcie pobytu w Leśnej Podlaskiej uczestniczyła również w spotkaniu z dyrektorem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej Panem Radosławem Klakotem oraz wicedyrektor Panią Beatą Kalwarczyk – Warpas.

Ponadto, podczas zorganizowanych przez ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wycieczek i wyjazdów edukacyjnych, w których uczestniczyli wraz z uczniami leśniańskiej szkoły, goście z Białorusi mieli okazję poznać atrakcje turystyczne naszego regionu, m.in.: Bazylikę Leśniańską, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim oraz gospodarstwo agroturystyczne w Zaborku. Zwiedzili również najważniejsze zabytki kultury i dziedzictwa Warszawy i Lublina, odwiedzili Świętą Górę Grabarkę, Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz Białowieski Park Narodowy.

W wolnym czasie, wspólnie z uczniami naszej szkoły, młodzież z białoruskich szkół wzięła udział w rozgrywkach sportowych oraz ognisku integracyjnym, dzięki którym mogli bliżej się poznać i doskonalić swoje umiejętności językowe.

Była to już kolejna wizyta, która pozwoliła na wymianę cennych doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między szkołami, a także umożliwiła naszej młodzieży nawiązanie nowych przyjaźni ze swoimi rówieśnikami z innego kraju.