Tu przekierowanie na stronę z arkuszami

Szanowni Państwo,

w dniach od 2 kwietnia do 8 kwietnia 2020 r. odbędą się próbne egzaminy maturalne  z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Próba zostanie przeprowadzona zdalnie. 


Egzamin próbny jest dla wszystkich chętnych uczniów.

 

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do zadań z informatyki oraz zapisy nutowe i fragmenty nagrań do zadań z historii muzyki, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  (www.cke.gov.pl), na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (oke.krakow.pl).

Data

 

Arkusze zamieszczone
na stronie internetowej ok. godz. 9:00
Arkusze zamieszczone
na stronie internetowej ok. godz. 14:00
2 kwietnia (czwartek)

 

język polski (poziom podstawowy = PP)

 

język polski (poziom rozszerzony = PR)
fizyka (PR)
3 kwietnia (piątek)

 

matematyka (PP)

 

matematyka (PR)
filozofia (PR)
język łaciński (PR)
historia sztuki (PR)
historia muzyki (PR)
6 kwietnia (poniedziałek)

 

języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PP) języki obce nowożytne (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) (PR)
7 kwietnia (wtorek)

 

biologia (PR)
wos (PR)
geografia (PR)
informatyka (PR)
8 kwietnia (środa)

 

chemia (PR)
język litewski (PP)
język białoruski (PP)
język ukraiński (PP)
historia (PR)
język litewski (PR)
język białoruski (PR)
język ukraiński (PR)
język kaszubski (PR)


Uczniowie i rodzice

Arkusze egzaminacyjne należy pobrać w dniu egzaminu ze  strony CKE, wybranej OKE. Na stronie szkoły będą przekierowania do wyżej wymienionych stron.

Po rozwiązaniu  zadań w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie (każdy arkusz określa czas pracy)  uczeń  zapisuje swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, tj.:

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku;
 •  na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do  nauczycieli, uczących danego przedmiotu maturalnego, najpóźniej do godziny 12:30 albo do 17:00 (rozszerzenia)w dniu, w którym odbywa się dana część egzaminu (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek)


Próbny egzamin maturalny powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu maturalnego:

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych (oke.krakow.pl).

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie maturalnym zawierające przykładowe zadania wraz
  z rozwiązaniami;
 • arkusze próbne, arkusze pokazowe;
 • zbiory zadań do egzaminu maturalnego – zorganizowane wg działów,
  ze szczegółowymi wyjaśnieniami, doskonałe do powtórek;
 • filmy dot. egzaminu maturalnego z języka polskiego, chemii, biologii;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego;
 • materiały dotyczące części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego
 • zbiory zadań z matematyki;
 • 76 filmów dotyczących różnych zagadnień z matematyki;
 • arkusze egzaminacyjne z lat 2015–2019.

 
 

Facebook

YouTube