Do 30 listopada 2020 r. trwał Powszechny Spis Rolny 2020 – najważniejsze badanie polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych – gospodarstwa indywidualne i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą.
Powszechny Spis Rolny 2020 dotyczył szeregu tematów: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa, aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

W związku z realizacją powyższego zadania Główny Urząd Statystyczny w Lublinie zorganizował quiz z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Celem konkursu było:

– rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród uczniów szkół podstawowych i średnich,

– wzbudzanie zainteresowania statystyków publiczną wśród uczniów.

Do konkursu przystąpili również uczniowie naszej szkoły. Wśród laureatów konkursu znalazł się uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Mateusz Jastrzębski. Uczniowi i szkole zostały przyznane nagrody rzeczowe oraz list gratulacyjny od organizatorów konkursu.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google