• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Kolejnym zadaniem jakie zrealizowano w obszarze 1 programu „Ćwiczyć każdy może” była lekcja WF przygotowana przez Panią Renatę Sikorę dla uczniów klasy II BT na temat: Zadanie kontrolno – oceniające z gimnastyki – obwód stacyjny.

Zajęcia odbyły się 20 lutego 2014 r. i miały na celu ocenę ogólnej sprawności motorycznej uczniów.

Ćwiczący podzieleni na zespoły dwuosobowe wykonywali zadania ruchowe na stacjach. Podczas, gdy jeden  z nich ćwiczył – drugi liczył ilość powtórzeń, dbał o bezpieczeństwo kolegi oraz zapisywał wyniki. Osiągnięte rezultaty posłużyły do oceny sprawności uczniów oraz porównania wyników z uzyskanymi przez innych uczestników lekcji.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google