Kolejna grupa uczniów uzyskała uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym po szkoleniu, które odbyło się w naszej szkole w dniach 25.04.2018r. – 08.05.2018r.
W kursie uczestniczyli uczniowie klas czwartych Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Kurs obejmował 14 godzin zajęć w tym 3,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego. Całość zakończyła się egzaminem pisemnym.
Przeprowadzone szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę projektu: Energia kompetencji – Energia sukcesu zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google