Kurs operatorów wózków jezdniowo – widłowych to kolejne z działań podjętych przez naszą szkołę w ramach projektu „Energia kompetencji – energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Do udziału w zajęciach, które rozpoczęły się 20 października 2017 r. zostało zakwalifikowanych 44 pełnoletnich uczniów. Uczestnicy mają do zrealizowania 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 godzin zajęć praktycznych, które zakończą się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Program kursu obejmuje m. in.: BHP przy obsłudze urządzeń, transport towarów niebezpiecznych, typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnego rodzaju paliwa, wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo, ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach i wagonach, bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie, po drogach  w pomieszczeniach zamkniętych, udzielanie pomocy przedlekarskiej, zagadnienia dotyczące bezpiecznej wymiany butli gazowej a także praktyczną naukę jazdy.

Kolejna grupa rozpocznie szkolenie w styczniu 2018 r.

W sumie zostanie przeszkolonych 78 uczniów.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google