Akcja poboru krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie odbyła się 19 marca 2019r. w Leśnej Podlaskiej. Poprzedzona została spotkaniem organizacyjnym z pełnoletnimi uczniami naszej szkoły.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a w dowód szacunku i uznania za aktywny udział w realizacji idei honorowego krwiodawstwa oraz postawę pełną poświęcenia na rzecz ratowania drugiego człowieka otrzymaliśmy dyplom z podziękowaniem.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję! 

 
 

Facebook

YouTube