Serdecznie zapraszamy maturzystów na konsultacje z przedmiotów maturalnych.

Od 1.06.2020r. w konsultacjach mogą również uczestniczyć uczniowie klas I-III.

Na konsultacje uczniowie umawiają się indywidualnie z nauczycielem prowadzącym.

Harmonogram konsultacji szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Lp. Przedmiot Nauczyciel Termin konsultacji Sala Uwagi
1. język polski M. Wiczuk poniedziałek

8.00 – 12.00

5 25- 29.05.2020 – maturzyści

od 01.06.2020 wszyscy uczniowie

S. Bartniczuk 4
historia/ historia
i społeczeństwo
D. Kacik 11  

 

od 01.06.2020

geografia B. Kalwarczyk – Warpas 29
filozofia S. Bartniczuk 4
2. matematyka/fizyka M. Kondraciuk wtorek

8.00 – 12.00

35 25- 29.05.2020 – maturzyści

od 01.06.2020 wszyscy uczniowie

A.   Mierzejewska 11
3. biologia/chemia I. Baran 29 od 01.06.2020
 

4.

j. angielski/j. rosyjski M. Kalinka środa

8.00 – 12.00

47 25- 29.05.2020 – maturzyści

od 01.06.2020 wszyscy uczniowie

P. Walczuk 10
M. Niedźwiedź 11
5. edukacja dla bezpieczeństwa H. Godlewska 29 od 01.06.2020
 

6.

przedmioty zawodowe
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
J. Grondkowski czwartek

8.00 – 12.00

45  

 

 

 

od 01.06.2020

K. Żurkowski 46
M. Liniewicz 35
A.   Kalinowski 29
M. Łucewicz 11
7. przedmioty zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii I. Baran piątek

8.00 – 12.00

29
M. Stasiuk 35
D. Szwed 43
8. zajęcia rewalidacyjne M. Kondraciuk

 

indywidualnie z uczniem 10  

od 18.05.2020

B. Kalwarczyk – Warpas 5
9. pedagog szkolny  

M. Semczuk

codziennie

9.00 – 12.00

9 od 01.06.2020
10. bibliotekarz szkolny I. Chibowska codziennie

8.00 – 12.00

 
11. wychowawcy internatu A.   Naumiuk

M. Iwanowska

K. Sęk

codziennie

8.00 – 12.00

 

 

 
 

Facebook

YouTube