26 października 2021 w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej został przeprowadzony konkurs wiedzy pod nazwą „Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”. Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Białej Podlaskiej.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród młodzieży znajomości zagrożeń życia i zdrowia oraz zasad bezpiecznej pracy osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Do rywalizacji przystąpiło 19 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Konkurs przeprowadzony był w formie testu składającego się z 30 pytań.

Po sprawdzeniu wszystkich prac komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Stanisław Borkowski z klasy IIIBTa

II miejsce: Michał Czernik z klasy IIIB4

III miejsce: Marek Gajownik z klasy IVBT

IV miejsce: Michał Jędruszuk z klasy IVBT

V miejsce: Damian Jańczuk z klasy IIIB4

VI miejsce: Mariusz Wasiluk z klasy IV BT

VII miejsce: Adam Naumiuk z klasy IV BT

Wyróżnieni uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówkę Terenową w Białej Podlaskiej.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google