„Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” – konferencja naukowa pod takim tytułem odbyła się 04 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor ZSCKR w Leśnej Podlaskiej Pan Radosław Klekot, a wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, uczelni wyższych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa z terenu województwa lubelskiego, powiatu bialskiego i powiatów ościennych.
Uczestnikami konferencji byli współpracujący ze szkołą właściciele specjalistycznych gospodarstw rolnych, zainteresowani rolnicy, rodzice uczniów, uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii oraz słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03.
Część merytoryczną konferencji rozpoczął Pan Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w MRiRW, nawiązując w swoim wystąpieniu do tradycji rolniczych południowego Podlasia, przywiązania mieszkańców wsi do kultury i religii oraz działalności społecznej w zakresie bezpieczeństwa m.in. ochotniczych straży pożarnych.
Wśród prelegentów była także Pani Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS, która zapoznała uczestników z realizowanym programem „Wizja ZERO prewencji w rolnictwie”, konkursach dotyczących bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym skierowanych do dzieci i młodzieży oraz efektach powyższych działań.
Na temat „Niebezpiecznych gatunków roślin wokół nas” mówił Pan Paweł Marciniuk z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, a o „Bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin w rolnictwie” uczestników zapoznał Pan Mirosław Nakonieczny z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.
Ciekawy referat o „Zagrożeniach wypadkowych dzieci w gospodarstwie rolnym” przedstawił Pan Piotr Choina z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie odnosząc się do danych statystycznych, raportów policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego, zwracając jednocześnie uwagę na ogromne znaczenie działań prewencyjnych poszczególnych instytucji jak i samych rolników w zakresie bezpieczeństwa.
Na zakończenie przedstawiciel Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych firmy Nord Partner z Torunia Pan Józef Karpiński zapoznał uczestników konferencji z możliwościami w zakresie „Ubezpieczeń OC w rolnictwie”.
Podczas konferencji stoiska wystawiennicze z wydawnictwami i broszurami dla rolników eksponowały: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Lubelska Izba Rolnicza, a także firmy zajmujące się sprzedażą pojazdów i maszyn rolniczych: Agrotechnika Maszyny Rolnicze Krzysztof Laszuk z Cicibora Dużego oraz Master Płodowscy i Wspólnicy Sp. J. z Białej Podlaskiej, z którymi współpracuje szkoła w Leśnej Podlaskiej.
Była to kolejna konferencja naukowa organizowana przez szkołę. Od strony organizacyjnej jak i merytorycznej została wysoko oceniona przez zaproszonych gości oraz uczestników, a informacje przekazane przez prelegentów z pewnością będą przydatne także uczniom szkoły w dalszym kształceniu.

 
 

Facebook

YouTube