Szkolne Koło Pszczelarskie im. Kazimierza Lewickiego

Szkolne Koło Pszczelarskie im. Kazimierza Lewickiego zostało założone w lutym 2017 roku  funkcjonuje już czwarty rok przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Organizatorem i prowadzącym zajęcia jest nauczyciel przedmiotów zawodowych Marek Łucewicz  z zamiłowania pszczelarz,  prowadzący własną pasiekę liczącą obecnie około 50 rodzin pszczelich.

Głównym celem zajęć  na kole pszczelarskim jest popularyzacja roli pszczoły miodnej i innych zapylaczy w rolnictwie i środowisku naturalnym. Zajęcia mają na celu też zachęcenie młodych ludzi do obserwowania ciekawego i złożonego życia społeczności pszczelej i roli produktów pszczelich w diecie człowieka. Tematyka i informacje, które są poruszane i rozważane  na spotkaniach to wynik wcześniej przygotowanego przez opiekuna koła planu tematycznego. Niemniej jednak jest możliwość wyjścia na  przeciw zainteresowaniom uczniów i poruszeniu czy rozwinięciu tematów, które szczególnie interesują uczestników spotkań. Spotkania odbywają się cyklicznie we wtorki , w czasie  panującej pandemii na razie zdalnie. W ramach koła pszczelarskiego przewidziane są też zajęcia praktyczne przy obsłudze pszczół, rozpoznawaniu chorób, degustacji produktów pszczelich , ale także udział w konkursach, szkoleniach i wyjazdach edukacyjnych związanych z pszczelarstwem. Zachęcamy wszystkich chętnych do poznania  ciekawego, tajemniczego, niesamowicie zorganizowanego i jeszcze do końca nie odkrytego życia pszczół.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google