• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Koła przedmiotowe zawodowe:
* Koło przygotowujące do OWiUR 

Koła różne:
* Koło plastyczne
* Koło „Duszpasterstwo młodzieży szkolnej”

Zespoły artystyczne:
* Zespół wokalno-instrumentalny
* Ludowy zespół śpiewaczy
* Zespół teatralny

Zajęcia sportowe:
* Sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców
* Sekcja halowej piłki nożnej
* Sekcja piłki ręcznej dziewcząt i chłopców
* Sekcja siłownia

Zajęcia pozalekcyjne inne:
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z matematyki
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z języka angielskiego
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z języka rosyjskiego
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  maturalnego z języka polskiego
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
* Zajęcia przygotowujące do egzaminu  potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
* Zajęcia przygotowujące do Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie
można pracować bezpiecznie” i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Wiedzy
o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie
* Zajęcia przygotowujące do turnieju motoryzacyjnego
* Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
* Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
* Kurs operatorów kombajnów zbożowych
* Konsultacje z uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się
* Wyjazdy z młodzieżą na konkursy, zawody, turnieje

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google