K A L E N D A R Z

roku   szkolnego    2018/2019

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.
Na dzień 03.09.2018 r.

Lp. Nazwa uroczystości Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego
 03.09.2018 r. (poniedziałek)
2. I okres            03.09.2018 r. – 21.12.2018 r.

(15 tygodni) – klasy IV

03.09.2018 r. – 18.01.2019 r.

(18 tygodni) – klasy I – III

3. II okres 02.01.2019 r. – 26.04.2019 – (14 tygodni) – klasy IV
21.01.2019 r.  – 21.06.2019 r.  – (18 tygodni) – klasy I – III
4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 r.(niedziela) – 31.12.2018 r. (poniedziałek)
5. Zebranie Rodziców              07.09.2018 r. (piątek)
6. Wywiadówka śródroczna 25.01.2019 r. (piątek)
7. Zabawa Studniówkowa 26.01.2019 r. (sobota)
8. Ferie zimowe 11 – 24.02.2019 r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 r. (czwartek) – 23.04.2019 r. (wtorek)
10. Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych
26.04.2019 r. (piątek)
11. Egzamin maturalny 2019

 

egzaminy ustne z języków obcych – 6-25.05.2019 r.
(z wyjątkiem 12 i 19.05.2019 r.)
egzaminy ustne z języka polskiego – 9-22.05.2019 r.

(z wyjątkiem 12 i 19.05.2019 r.)

egzaminy pisemne – 6 -23.05.2019 r.

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
1) M. 43. – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

2) T.15. – IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

3) M.2. – kl. III  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

4) T.6. – III  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

5) R.3. – kkz

 część pisemna – 10.01.2019 r. część praktyczna – 09.01.2019 r.

 część pisemna – 10.01.2019 r. część praktyczna – 09.01.2019 r.

 część pisemna – 18.06.2019 r. cz. praktyczna– 21.06. – 04.07.2019 r.


cz. pisemna – 18.06.2019 r. cz. praktyczna– 21.06. – 04.07.2019 r.

 część pisemna – 10.01.2019 r. część praktyczna – 11.01 – 16.02.2019

13. Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019 r. (piątek)
14. Ferie letnie 22.06 – 31.08.2019 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.).   

03.09.2018 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

26.04.2019 r. (piątek) – Dzień Otwarty – zakończenie roku klas maturalnych
01.05.2019 r. (
środa) – Święto Pracy

03.05.2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji

20.06.2019 r. (czwartek) – Boże Ciało
21.06.2018 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)                                                  
29.10.2018 r. (poniedziałek) przed 1 listopada 2018 r.

30.10.2018 r. – (wtorek) – przed 1 listopada 2018 r.

31.10.2018 r. – (środa) – przed 1 listopada 2018 r.

02.11.2018 r. (piątek) – po 1 listopada 2018 r.

29.04.2019 r. (poniedziałek) – przed 1 maja

30.04.2019 r. (wtorek) – przed 1 maja

02.05.2019 r. (czwartek) – przed 3 maja

17.06.2019 r. (poniedziałek) – przed Bożym Ciałem

18.06.2019 r. – (wtorek) – przed Bożym Ciałem

19. 06. 2019 r. – (środa) – przed Bożym Ciałem

16. Zestawienie dni wolnych
od zajęć dydaktycznych
ze względu na święta
i dni wolne ustalone
przez dyrektora szkoły.
03.09.2018 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

29.10.2018 r. (poniedziałek) przed 1 listopada 2018 r.

30.10.2018 r. – (wtorek) – przed 1 listopada 2018 r.

31.10.2018 r. – (środa) – przed 1 listopada 2018 r.

02.11.2018 r. (piątek) – po 1 listopada 2018 r.

26.04.2019 r. (piątek) – Dzień Otwarty – zakończenie roku klas maturalnych

29.04.2019 r. (poniedziałek) – przed 1 maja

30.04.2019 r. (wtorek) – przed 1 maja
01.05.2019 r. (środa) – Święto Pracy

02.05.2019 r. (czwartek) – przed 3 maja

03.05.2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji

17.06.2019 r. (poniedziałek) – przed Bożym Ciałem

18.06.2019 r. – (wtorek) – przed Bożym Ciałem

19. 06. 2019 r. – (środa) – przed Bożym Ciałem

20.06.2019 r. (czwartek) – Boże Ciało
21.06.2019 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

 

 

 
 

Facebook

YouTube