K A L E N D A R Z

roku   szkolnego    2021/2022

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.

 

Lp.

 

Nazwa uroczystości Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego  01.09.2021 r. (środa)
2. I okres            01.09.2021 r. – 17.12.2021 r.

(17 tygodni) – klasa IV

01.09.2021 r. – 21.01.2022

(20 tygodni) – klasy I – III

3. II okres 20.12.2021 – 29.04.2022 r.  (15 tygodni) – klasy IV
24.01.2022 – 25.06.2022 r.

(19 tygodni) – klasy I – III

4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r.(czwartek) – 31.12.2021 r. (piątek)
5. Zebranie Rodziców              10.09.2021 r. (piątek)
6. Wywiadówka śródroczna 28.01.2022 r.
7.

 

Zabawa Studniówkowa 22.01.2022 r. (sobota)
8.

 

Ferie zimowe 14 – 27.02.2022 r. 
9. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. (czwartek)                                                         – 19.04.2022 r. (wtorek)
10. Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych
29.04.2022 r. (piątek)
11. Egzamin maturalny 2021

 

4-23.05.2022 – – część pisemna

język polski, języki obce – część ustna
– 18-20.05.2022

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
1) MG. 42. – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki
2) ROL.04. – kkz  3) MG.03. – kl. III  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

4) RL 10. – kl. III Technikum w zawodzie technik weterynarii

część pisemna – 11.01.2022 r. część praktyczna – 10.01.2022

 

część pisemna – 11.01.2022 r. część praktyczna – 12.01. – 06.02.2022

 

część pisemna – 21.06.2022 r. część praktyczna – 22.06.2022  – 06.07.2022

 

 

13. Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022 r. (piątek)
14.

 

Ferie letnie 25.06 – 31.08.2022 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432, z późn. zm.).                                                  

01.09.2021 r. (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego
11.11.2021 r. (czwartek) – Dzień Niepodległości
06.01.2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli03.05.2022 r. (wtorek) – Rocznica uchwalenia konstytucji16.06.2022 r. (czwartek) – Boże Ciało
24.06.2022 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego
Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432, z późn. zm.)                                                   
02.11.2021 (wtorek)

12.11.2021 r. (piątek)

07.01.2022 r. (piątek)

02.05.2022 r. (poniedziałek)

17.06.2022 r. (piątek)

20.06.2022 r. (poniedziałek)

21.06.2022 r. (wtorek)

22.06.2022 r. (środa)

23.06.2022 r. (czwartek)

16. Zestawienie dni wolnych. 01.09.2021 r. (środa) – rozpoczęcie roku szkolnego

02.11.2021 (wtorek)
11.11.2021 r. (czwartek) – Dzień Niepodległości

12.11.2021 r. (piątek)

06.01.2022 r. (czwartek) – Święto Trzech Króli

07.01.2022 r. (piątek)

02.05.2022 r. (poniedziałek)

03.05.2022 r. (wtorek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

16.06.2022 r. (czwartek) – Boże Ciało

17.06.2022 r. (piątek)

20.06.2022 r. (poniedziałek)

21.06.2022 r. (wtorek)

22.06.2022 r. (środa)

23.06.2022 r. (czwartek)
24.06.2022 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google