K A L E N D A R Z

roku   szkolnego    2020/2021

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.

Lp.

 

Nazwa uroczystości Termin
1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 01.09.2020 r. (wtorek)
2. I okres            02.09.2020 r. – 18.12.2020 r.

(16 tygodni) – klasy IV

02.09.20 r. – 15.01.2021 r.

(19 tygodni) – klasy I – III

3. II okres 21.12.2020 – 30.04.2021 r.  ( 15 tygodni) – klasy IV
18.01.2021 – 25.06.2021 r.

(20 tygodni) – klasy I – III

4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r.(środa) – 31.12.2020 r. (czwartek)
5. Zebranie Rodziców             

 

04.09.2020 r. (piątek)
6. Wywiadówka śródroczna 22.01.2021 r. (piątek)
7.

 

Zabawa Studniówkowa 23.01.2021 r. (sobota)
8.

 

Ferie zimowe 01 – 14.02.2021 r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 r. (czwartek)                                                         – 06.04.2021 r. (wtorek)
10. Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych
30.04.2021 r. (piątek)
11. Egzamin maturalny 2021

 

4-20.05.2021 – język polski, języki obce – część ustna (oprócz 9 i 16.05)

od 04.05.2021 – część pisemna

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
1) MG. 42. – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki2) TG.16. – IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

3) RL.03. – kkz

 

 

4) MG.03. – kl. III  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 

 

część pisemna – 12.01.2021 r. część praktyczna – 11.01.2021

 

 

 

 

część pisemna – 12.01.2021 r. część praktyczna – 12.01.2021  – 19.02.2021

 

cz. pisemna – 22.06.2021 r. cz. praktyczna– 23.06. – 08.07.2021 r.

13. Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

25.06.2021 r. (piątek)
14.

 

Ferie letnie 26.06 – 31.08.2021 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432, z późn. zm.).                                                  

01.09.2020 r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego
11.11.2020 r. (środa) – Dzień Niepodległości
06.01.2021 r. (środa) – Święto Trzech Króli03.05.2021 r. (poniedziałek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

11.06.2021 r. (czwartek) – Boże Ciało
25.06.2021 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432, z późn. zm.)                                                   
12.11.2020 (czwartek)

13.11.2020 r. (piątek)

07.01.2021 r. (czwartek)

08.01.2021 r. (piątek)

04.06.2021 r. (piątek)

21.06.2021 r. (poniedziałek)

22.06.2021 r. (wtorek)

23.06.2021 r. (środa)

24.06.2021 r. (czwartek)

16. Zestawienie dni wolnych. 01.09.2020 r. (wtorek) – rozpoczęcie roku szkolnego

11.11.2020 r. (środa) – Dzień Niepodległości

12.11.2020 (czwartek)

13.11.2020 r. (piątek)

01.01.2021 r. (piątek) – Nowy Rok

06.01.2021 r. (środa) – Święto Trzech Króli

07.01.2021 r. (czwartek)

08.01.2021 r. (piątek)

03.05.2021 r. (poniedziałek) – Rocznica uchwalenia konstytucji

03.06.2021 r. (czwartek) – Boże Ciało

04.06.2021 r. (piątek)
21.06.2021 r.
(poniedziałek)

22.06.2021 r. (wtorek)

23.06.2021 r. (środa)

24.06.2021 r. (czwartek)

25.06.2021 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google