K A L E N D A R Z

roku   szkolnego    2019/2020

 

W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

W internacie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.
Na dzień 02.09.2019 r.

Lp.

 

Nazwa uroczystości Termin
1.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 02.09.2019 r. (poniedziałek)
2. I okres            02.09.2019 r. – 20.12.2019 r.

(16 tygodni) – klasy IV

02.09.2019 r. – 10.01.2020 r.

(17 tygodni) – klasy I – III

3. II okres 07.01.2020 – 24.04.2020 ( 12 tygodni) – klasy IV
27.01.2020 – 26.06.2020

(21 tygodni) – klasy I – III

4. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r.(poniedziałek) – 31.12.2019 r. (wtorek)
5. Zebranie Rodziców             

 

13.09.2019 r. (piątek)
6. Wywiadówka śródroczna 10.01.2020 r. (piątek)
7.

 

Zabawa Studniówkowa 11.01.2020 r. (sobota)
8.

 

Ferie zimowe 13 – 26.01.2020 r.
9. Wiosenna przerwa świąteczna 09.04.2020 r. (czwartek)                                                         – 14.04.2020 r. (wtorek)
10. Zakończenie zajęć dydaktycznych
w klasach maturalnych
24.04.2020 r. (piątek)
11. Egzamin maturalny 2020

 

7-22.05.2020 – język polski – część ustna (oprócz 10 i 17.05)

4-22.05.2020 – języki obce – część ustna (oprócz 10 i 17.05)

od 04.05.2020 – część pisemna

12. Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie:
1) M. 43. – IV  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

2) T.15. – IV  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

3) RL.03. – kkz

 

4) MG.03. – kl. III  Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

4) TG.07. – III  Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

część pisemna – 10.01.2020 r. część praktyczna – 09.01.2020

 

 

 

 

część pisemna – 10.01.2020 r. część praktyczna – 11.01 – 15.02.2020

cz. pisemna – 23.06.2020 r. cz. praktyczna– 24.06. – 09.07.2020 r.

 

 

 

13. Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020 r. (piątek)
14.

 

Ferie letnie 27.06 – 31.08.2020 r.
15. Dni wolne od zajęć dydaktyczno

-wychowawczych
(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

(Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432, z późn. zm.).                                                  

02.09.2019 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

01.11.2019 r. (piątek) – Święto Zmarłych
11.11.2019 r. (
poniedziałek) – Dzień Niepodległości

06.01.2020 r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

01.05.2020 r. (piątek) – Święto Pracy

11.06.2020 r. (czwartek) – Boże Ciało
26.06.2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora na podst. &5 ust.2 pkt.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. 2002 nr 46, poz. 432, z późn. zm.)                                                  
02.01.2020 r. (czwartek)

03.01.2020 r. (piątek)

12.06.2020 r. (piątek)

22.06.2020 r. (poniedziałek)

23.06.2020 r. (wtorek)

24.06.2020 r. (środa)

25.06.2020 r. (czwartek)

16. Zestawienie dni wolnych. 02.09.2019 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie roku szkolnego

01.11.2019 r. (piątek) – Święto Zmarłych
11.11.2019 r. (
poniedziałek) – Dzień Niepodległości

02.01.2020 r. (czwartek)

03.01.2020 r. (piątek)

06.01.2020 r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

01.05.2020 r. (piątek) – Święto Pracy

11.06.2020 r. (czwartek) – Boże Ciało

12.06.2020 r. (piątek)

22.06.2020 r. (poniedziałek)

23.06.2020 r. (wtorek)

24.06.2020 r. (środa)

25.06.2020 r. (czwartek)
26.06.2020 r. (piątek) – zakończenie roku szkolnego

 
 

Facebook

YouTube