„To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dziś owocuje w moim życiu”. Słowa Jana Pawła II uczyniliśmy mottem uroczystego i wyjątkowego Jubileuszu: 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych i 100 – lecia utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej, który obchodziliśmy 15.06.2019r.
Patronat Honorowy nad uroczystością sprawował Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Jarosław Stawiarski, natomiast partnerami było Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Województwo Lubelskie.
Ta niecodzienna uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, której przewodniczył Ojciec Przeor Marek Moga.
Uczestnicy Jubileuszu i poczty sztandarowe w uroczystym korowodzie prowadzeni przez parafialną orkiestrę dętą przeszli na teren szkoły, aby dokonać aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Jubileuszowi ufundowanej przez absolwentów. Symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali Pan Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Janusz Skólimowski – Wicestarosta Bialski, Pani Danuta Burzmińska – absolwentka Liceum Pedagogicznego – rok ukończenia szkoły 1952 oraz Pan dyrektor naszej szkoły Radosław Klekot, a jej poświęcenia Ojciec Przeor Marek Moga.
Następnie wszyscy uczestnicy udali się do hali sportowej, w której odbyła się kolejna część jubileuszowych obchodów, prowadzonych przez panią Honoratę Godlewską – kierownika praktycznej nauki zawodu. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego, glos zabrał dyrektor szkoły Pan Radosław Klekot, który przywitał przybyłych na uroczystość gości:
Pana Roberta Jakubika – dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Panią Małgorzatę Bogusz – dyrektora Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, reprezentującą Wojewodę Lubelskiego.
Pana Dariusza Litwiniuka – kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego
Pana Janusza Skólimowskiego – Wicestarostę Bialskiego.
Pana Pawła Kazimierskiego– wójta Gminy Leśna Podlaska.
Panią Małgorzatę Kiec – dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej.
Pana Marka Uścińskiego – kierownika Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej.
Pana Michała Bętkowskiego – zastępcę dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Pana Podk. Mariusza Smagiela– komendanta Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim.
Panią Aleksandrę Melaniuk – dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej.
Pana Jana Stasiuka – Prezesa Spółdzielni Leśnianka.
Panią Prof. dr hab. Halinę Buczkowską – Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Panią Ewę Kulińską – Przewodniczącą Rady Gminy Leśna Podlaska.
Pana Mariana Tomkowicza – Radnego Powiatu Bialskiego.
Pana Laszlo Davidovicsa – Dyrektora Szkoły Rolniczej w Gyomaendrod na Węgrzech.
Pana Michaiła Dymowicza – Dyrektor Szkoły Rolniczej z Iwacewicz na Białorusi.
Panią Irinę Romaniuk – Z – ca dyrektora z Wysokiego.
Pana Daniela Drzymałę – Dyrektora ZSCKR Bobowicko.
Panią Agnieszkę Piekarską – Dyrektora ZSCKR Jabłoń.
Pana Leszka Młynarczyka – Dyrektora ZSCKR Korolówka – Osada.
Pana Roberta Majchrowicza – Dyrektora ZSCKR Lututów.
Pana Bogusława Marczuka– Dyrektora ZSCKR Okszów.
Pana Marka Sobolewskiego – Dyrektora ZSCKR Powiercie.
Pana Sławomira Wróblewskiego – Dyrektora ZSCKR Sokołów Podlaski.
Pana Romana Malickiego– Dyrektora ZSCKR Stare Lubiejewo.
Pana Stanisława Buka – Dyrektora ZSCKR Siennica Różana.
Panią Małgorzatę Pyda – przedstawicielkę ZSCKR Różaniec.
Pana Leszka Stubińskiego – Aspiranta Sztabowego, Dowódcę Sekcji Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Pana Antoniego Pykacza – Prezesa OSP w Leśnej Podlaskiej.
Pana Marka Mazurka – Głównego specjalistę w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.
Pana Dariusza Sęczyka – przedstawiciela Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie i Absolwenta Szkoły.
Panią Iwonę Szczęch – Przewodniczącą NSZZ Solidarność – Region Mazowsze.
Panią Paulinę Bogusz – Przewodniczącą Rady Rodziców i Absolwentkę Szkoły.
Pana Krzysztofa Biełuszkę – Dyrektora handlowy P.H.U. AGROTRONIKA Maszyny Rolnicze.
Pana Antoniego Płodowskiego – Właściciela MASTER Płodowscy i wspólnicy sp.j.
Pana Henryka Gromysza – Właściciela BIALINVEST
Pana Krzysztofa Rechnio – Właściciela piekarni PARTNER.
Pana Sławomira Rechnio – Właściciela piekarni PARTNER.
Pana Ryszarda Śliwińskiego – Sołtysa w Leśnej Podlaskiej.
Pana Jarosława Stasiuka– właściciela gospodarstwa rolnego w Worgulach.

Szczególne słowa powitania Pan Dyrektor skierował także do emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, sympatyków i przyjaciół szkoły a przede wszystkim do absolwentów, którzy licznie przybyli z odległych miejsc w kraju i za granicą.
Po uroczystym wprowadzeniu, uczciliśmy minutą ciszy zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły i absolwentów, a delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze w miejscach pamięci.
Następnie na ręce pana dyrektora popłynęły słowa uznania od przedstawicieli władz i zaproszonych gości , wśród nich znaleźli się:
1. Pan Robert Jakubik – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2. Pan Dariusz Litwiniuk– kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego.
3.Pan Janusz Skólimowski – Wicestarosta Bialski.
4.Pan Paweł Kazimierski– wójt Gminy Leśna Podlaska i Pani Ewa Kulińska – Przewodnicząca Rady Gminy Leśna Podlaska.
5.Pani Małgorzata Bogusz – dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, reprezentującą Wojewodę Lubelskiego.
6. Pani Małgorzata Kiec – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej.
7. Pani Prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
8. Pan Laszlo Davidovics – Dyrektor Szkoły Rolniczej w Gyomaendrod na Węgrzech.
9. Pan Michaił Dymowicz – Dyrektor Szkoły Rolniczej z Iwacewicz na Białorusi.
W imieniu dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi głos zabrał Pan Roman Malicki dyrektor ZSCKR Stare Lubiejewo.
11. Pani Paulina Bogusz – Przewodnicząca Rady Rodziców i Absolwentka Szkoły.
Z okazji Jubileuszu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał medale za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych „Zasłużony dla rolnictwa”. Zostały one uroczyście wręczone przez Pana Robert Jakubika, Panią Małgorzatę Bogusz i naszego dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły:
Pani Renacie Sikorze, Pani Magdalenie Kondraciuk, Pani Monice Stasiuk, Pani Danucie Kacik, Pani Beacie Kalwarczyk – Warpas, Pani Irminie Baran, Pani Marcie Wiczuk, Panu Sławomirowi Bartniczukowi, Panu Jackowi Grondkowskiemu, Pani Honoracie Godlewskiej, Pani Marcie Stasiuk, Pani Dorocie Niedźwiedź, Pani Bernadecie Demczuk, Panu Stanisławowi Niedźwiedziowi, Panu Mirosławowi Szymuli i Panu Łukaszowi Szewczukowi.

Wiele słów serdeczności i gratulacji usłyszeliśmy od zaproszonych gości. Otrzymaliśmy również listy gratulacyjne m. in. od Senatora Grzegorza Biereckiego, prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego rektora SGGW w Warszawie, ks. Infułata Antoniego Laszuka.

Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości i wręczeniu medali, rozpoczęła się część artystyczna jubileuszowych uroczystości. W sentymentalną podróż, przybliżającą etapy kształcenia w Zespole Szkół w Leśnej Podlaskiej, zabrali nas: zespół wokalno-instrumentalny TAKT pod kierunkiem pana Sławomira Bartniczuka, nauczyciele Pani Patrycja Walczuk, Pani Marta Rudowska, Pani Monika Stasiuk, Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk-Warpas oraz absolwentka Liceum Pedagogicznego rok ukończenia szkoły 1967 – Pani Wiesława Andrusiuk. Uświetnieniem uroczystości były gościnne występy Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie, działającego od 50 lat przy AWF w Białej Podlaskiej pod kierunkiem dr Marcina Bochenka i mgr Mariana Rzędzickiego. Obejrzeliśmy widowisko taneczne Lubelsko – Podlaskie Palindromy, tańce podlaskie i folklor Podlasia w muzycznych interpretacjach jazzowych.

Następnie goście i absolwenci w towarzystwie gospodarzy udali się do głównego budynku szkoły, gdzie wspomnieniami wrócili do lat w niej spędzonych. Zwiedzali szkołę, oglądali przygotowane okolicznościowe materiały. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki i pamiątkowe zdjęcia.
Spotkania absolwentów z nauczycielami i wychowawcami były też okazją, by myślami cofnąć się w czasie i jeszcze raz zasiąść w szkolnych ławach z tymi, których ostatni raz widziało się kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu. Wesołe rozmowy kontynuowano w przygotowanych przez młodzież i nauczycieli przedmiotów zawodowych kawiarenkach.
Ostatnim punktem programu obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych i 100 – lecia utworzenia Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej był uroczysty bal w obiektach sportowych ZPO w Leśnej Podlaskiej, na którym bawiło się ponad 300 osób – absolwentów, byłych i obecnych nauczycieli i pracowników szkoły oraz gości. Przyjęcie było nie tylko okazją do wspólnej zabawy, lecz również sposobnością do prowadzenia rozmów towarzyskich, przywoływania przeżyć z lat szkolnych i dzielenia się wzruszeniami związanymi z Jubileuszem.
Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich.
W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole.
Wiele elementów z obchodów Jubileuszu odbyło się dzięki życzliwości sponsorów i osób wspierających szkołę. Organizację uroczystości wsparli:
1. Pan Zbigniew Bągard – Biuro Projektów i Nadzoru “PROINWEST” Sp. z.o.o
2. Pan Wiesław Rabczuk – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe PIGI Sp.
3. Pan Henryk Gromysz – BIALINWEST Obsługa Inwestycji
4. Pan Antoni Płodowski – MASTER Płodowscy i Wspólnicy Sp. J.
5. Ks. Adam Pietrusik – absolwent
6. Bank Spółdzielczy w Łomazach Oddział w Leśnej Podlaskiej
7. Pani Irena Matusewicz – absolwentka
8. Pan Łukasz Daniluk – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TEKSAM
9. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Biała Podlaska
10. Pan Krzysztof Laszuk – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGROTECHNIKA Maszyny Rolnicze
11. Pan Stanisław Lewczuk i Pan Czesław Niczyporuk – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD Sp.J.
12. Pan Mariusz Burdzyluk – MARIO PRESTO – absolwent
13. Pan Jarosław Stasiuk – Gospodarstwo Rolne
14. SOUFFLET Agro Polska Sp. z.o.o z Poznania
15. Ks. Infułat Antoni Laszuk – absolwent
16. Pan Krzysztof Rechnio i Pan Sławomir Rechnio – Piekarnia Partner w Leśnej Podlaskiej.
17. Pani Elżbieta Woźniak- PH Jędrek w Białej Podlaskiej.

 
 

Facebook

YouTube