W uroczystość Matki Bożej Leśniańskiej – 26 września 2019r. – Msza święta pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, z udziałem Generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego, władz zakonnych, duchowieństwa diecezji siedleckiej oraz władz państwowych i samorządowych rozpoczęła Jubileusz 100-lecie powrotu Zakonu Paulinów do Leśnej Podlaskiej.

W Jubileuszu udział wzięli: Pan Dyrektor Radosław Klekot i uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Iwony Chibowskiej, a także członkowie Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Rycerze Orderu Jasnogórskiej Bogurodzicy i licznie zgromadzeni wierni. Podczas homilii biskup siedlecki Kazimierz Gurda powiedział: “Prawda o Maryi, dzięki której dzieło zbawienia mogło się dokonać wybrzmiewa tu w leśniańskim sanktuarium
i jest przekazywane kolejnym pokoleniom parafian, pątników, przeżywających tu dni skupienia czy rekolekcje. W 100. rocznicę Waszego powrotu do Leśnej Podlaskiej dziękujemy za to, że jesteście wierni swojej miłości”

Po Eucharystii przemówienia i podziękowania do zgromadzonych skierowali: Generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, Marian Tomkowicz, parafianin, radny Powiatu Bialskiego, przedstawiciel Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marek Moga – proboszcz i przeor sanktuarium.

Na zakończenie Biskup siedlecki pobłogosławił i poświęcił odnowioną elewację bazyliki jako votum dziękczynne jubileuszu.

 
 

Facebook

YouTube