• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Internat jest integralną częścią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy mieszkają zbyt daleko lub mają utrudniony dojazd do szkoły z miejsca zamieszkania.  Internat ma charakter koedukacyjny. Na I i II piętrze mieszkają chłopcy, a na parterze dziewczęta. Na każdym poziomie znajdują się  toalety, prysznice, pomieszczenia socjalne i sale telewizyjne. Pokoje są w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb młodzieży, umożliwiając im zarówno wypoczynek, jak i naukę. Każdy pokój mieszkalny posiada stałe łącze internetowe. Mieszkańcy internatu mogą także korzystać z sal do cichej nauki, ze zgromadzonych tam słowników,  encyklopedii i prasy młodzieżowej.  Internat zapewnia swoim wychowankom całodzienne wyżywienie (trzy posiłki) w rozsądnej cenie. Stołówka zlokalizowana jest w budynku, posiada własne zaplecze kuchenne. Posiłki są smaczne, domowe, a przede wszystkim zdrowe.

Całodobową opiekę nad młodzieżą pełnią wykwalifikowani nauczyciele-wychowawcy, którzy służą wychowankom swoją pomocą i radą w wielu sprawach, zarówno dydaktycznych, wychowawczych, jak również osobistych. Codziennie   dyżury w internacie mają także nauczyciele ze szkoły, którzy pomagają mieszkańcom w nauce.  Wychowawcy planują i organizują proces wychowawczy,  tworzą dogodne warunki do rozwoju swoich  podopiecznych, współpracują z nauczycielami uczącymi w szkole i są w stałym kontakcie z rodzicami.

Wiadomo, że należy robić przerwy w czasie przeznaczonym na naukę, by nabrać sił na dalsze pogłębianie wiedzy, dlatego w internacie odbywają się różnego rodzaju imprezy, uroczystości i konkursy. Sama rzeczywistość internatu kształtowana jest przez Samorząd Internatu wybierany na początku roku szkolnego spośród mieszkańców. Jako organ koordynuje on pracą podległych mu sekcji, inicjuje różnego rodzaju działania. Na stałe do kalendarza weszły: Otrzęsiny połączone z dyskoteką, ognisko z okazji Dnia chłopaka, Wieczór wróżb andrzejkowych, Mikołajki, Wigilia, obchody Dnia Kobiet, ognisko z okazji Pierwszego dnia wiosny, Pożegnanie Maturzystów. Młodzież przebywając w internacie uczestniczy w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Do dyspozycji wychowanków są trzy sale telewizyjne (po jednej na każdym piętrze), stół tenisowy, siłownia i sala  fitness. Mieszkańcy mają także możliwość korzystania ze szkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak: sala gimnastyczna, siłownia i boisko.

Wszystko to i jeszcze wiele innych rzeczy, które nie zostały tu wspomniane, są częścią życia w internacie. A wszyscy zarówno podopieczni jak i wychowawcy starają się, aby panowała tu ciepła, przyjazna i domowa atmosfera.

Przyjdź, zobacz, zamieszkaj….

budynek internatu.

 

hol internatu

pokój wychowawcy

3 – osobowe pokoje mieszkalne, dostosowane do potrzeb młodzieży, umożliwiające im zarówno wypoczynek, jak i naukę


na każdym piętrze znajdują się wyremontowane łazienki z natryskami

stołówka znajduje się na parterze internatu

sala konferencyjna wyposażona w urządzenia do prowadzenia wideokonferencji

siłownia

sala fitness

sala cichej nauki

 

 

otoczenie internatu

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google