Drodzy Maturzyści!

Egzamin maturalny 2020 zbliża się wielkimi krokami. Aby zapewnić Wam bezpieczny przebieg egzaminów maturalnych, do których przystąpicie w terminie  8 – 29 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej prosimy o zapoznanie się z zasadami  bezpieczeństwa obowiązującymi podczas egzaminów
i dostosowanie się do nich.

 1. na egzamin maturalny może przyjść tylko osoba zdrowa (bez objawów choroby zakaźnej)
 2. zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych
 3. rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się
 4. zdający nie wnosi na teren szkoły zbędnych  rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek
 5. oczekując na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp
  1,5 m
 6. zdający wchodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem – po zajęciu miejsca egzaminacyjnego można ściągnąć maseczkę
 7. po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 1. zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 2. 9. zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 3. na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, szkoła nie zapewnia wody pitnej
 4. osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły
  w czasie przerwy opuścić budynek albo oczekiwać na terenie szkoły (pracownia nr 5)
  na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia i zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami
 5. wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły
 6. w budynku internatu zostało wyznaczone pomieszczenie, w którym będą izolowani zdający, u których stwierdzono objawy chorobowe
 7. przy wejściu do szkoły oraz na salę egzaminacyjną należy zdezynfekować ręce

Szczegółowe wytyczne MEN ,CKE i GIS: „Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów”, zamieszczone są w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

 

Powodzenia na egzaminach!

 
 

Facebook

YouTube