Informujemy, iż egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rolnik ramach kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej w następujących terminach:

10 stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 10.00, sala 25 – egzamin pisemny

od 02 lutego 2019 r. do 07 lutego 2019 r. – egzamin praktyczny

Szczegółowy harmonogram egzaminów dostępny jest w gablocie: Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje w Zawodzie, u kierownika praktycznej nauki zawodu lub w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o stawieniu się na egzamin w wyznaczonym terminie z dokumentem tożsamości oraz przyborami dozwolonymi w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informacje o egzaminie na stronach:

www.oke.krakow.pl

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

 
 

Facebook

YouTube