• Slider-Kształcimy-w-zawodach

DO NIEBIESKICH POWAŁ

Do niebieskich pował od grud czarnej ziemi,
Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni./x2

Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata,
Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać./x2

Pod sztandarem naszym kwitnie wiara chłopska,
Cała ziemia za nim ruszy, pójdzie żywa Polska./x2

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google