• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zespół TAKT zorganizował przed dwudziestoma laty jego obecny opiekun magister Sławomir Bartniczuk. Wielu wspaniałych młodych ludzi opuściło już zespół, wykorzystując nabyte umiejętności w dorosłym, pozaszkolnym życiu.

W tworzeniu i pracy zespołu niebagatelną rolę odegrało przekonanie, że należy wszechstronnie umacniać przywiązanie młodych ludzi do kultury. Traktować to należy jako kontynuację kształcenia humanistycznego, a nawet filologicznego – szacunek do słowa, spotkanie z poezją śpiewaną. Ważnym czynnikiem jest także przygotowanie młodzieży do wystąpień publicznych – radzenia sobie w trudnych sytuacjach, potwierdzenia przekonania o własnej wartości i umiejętnościach.

W historii zespołu zapisanych jest wiele ważnych dla niego wydarzeń, np.:

–          zakwalifikowanie się dwóch uczennic do ścisłego finału Wojewódzkiego Konkursu Młodych Wokalistów – Lublin 2000,

–          udział w Wojewódzkim Święcie Plonów i Jubileuszu 600-lecia Miasta Hrubieszowa,

–          udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Romanowie,

–          udział w Zjeździe Młodzieży w Oberhavel w Niemczech,

–          przygotowanie opraw artystycznych Inauguracji roku akademickiego ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej,

–          udział w prezentacjach dorobku szkół regionu,

–          wielokrotny udział w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Leśnej Podlaskiej,

–          przygotowanie oprawy artystycznej powiatowej inauguracji roku szkolnego 2006-2007,

–          przygotowanie oprawy artystycznej Krajowej Inauguracji Roku Szkolnego 2007/2008 szkół prowadzonych przez MRiRW,

–          udział w projekcie „Nasza Szkoła”.

Zespół TAKT ciągle wzbogaca swój repertuar, doskonali umiejętności wykonawcze i interpretacyjne, przyjmuje nowych uzdolnionych uczniów w miejsce tych, którzy odchodzą po ukończeniu naszej szkoły.

Konkurs Młodych Wokalistów – Lublin 2000 – uczennica Anna Sawczuk

Inauguracja roku akademickiego ZOD SGGW-2003

Krajowa Inauguracja roku szkolnego 2007-2008 szkół prowadzonych przez MRiRW

Inauguracja roku ZOD SGGW- 2007-2008

Udział w projekcie Nasza Szkoła

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2008r.

Uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet-2008r.

Występ zespołu TAKT z okazji dni otwartych drzwi szkoły – 2008r.

Oprawa artystyczna

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

„DOSKONALENIE METOD HODOWLI I UTRZYMANIA KONI” – 2008r.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google