• Slider-Kształcimy-w-zawodach
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej funkcjonuje od 1969 roku. Szkoła powstała w miejsce likwidowanego Liceum Pedagogicznego. Rozwój jej przedstawia poniższy rys historyczny.
  • Funkcję dyrektora nowo-utworzonych szkół obejmuje mgr Stanisław Kępka, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora wygaszanego Liceum Pedagogicznego.
  • Rozpoczyna działalność Technikum Ochrony Roślin – 5letnie, Zasadnicza Szkoła Rolnicza – 2letnia i Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej – 2letnia
  • Kadrę Pedagogiczną stanowili:nauczyciele wygaszanego Liceum Pedagogicznego: mgr Zenon Chachaj, mgr Anna Barańska-Wej, mgr Andrzej Radek, mgr Emil Byjoś, Alina Kluziak-Kuc, Elżbieta Wójtowicz, nauczyciele szkoły ćwiczeń: Joanna Chmielowska, Teresa Jajus, Wiesław Wrotkowski oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: inż. Bogdan Chachulski, mgr inż. Kazimiera Mikiciuk, mgr inż. Krystyna Remez, Irena Tiszczenko (Pegza), Helena Żyłowska, Halina Nogal (Biegało).
  • Przejęcie od Liceum Pedagogicznego bazy dydaktyczno – technicznej z zapleczem socjalnym i gospodarstwa rolnego na rzecz szkół rolniczych;
  • Ostatnia matura Liceum Pedagogicznego.
  • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rachunkowości Rolnej – 74 absolwentów.
  • Kapitalny remont głównego budynku szkoły.
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Rolniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej;
  • I miejsce w eliminacjach powiatowych szkolnych chórów i zespołów muzycznych.
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Ochrony Roślin na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej;
  • Rozpoczęcie budowy nowej obory.
  • Udział szkoły w eliminacjach wojewódzkich konkursu „Najpiękniejsza i wzorowo zorganizowana szkoła”.
  • Pierwsza studniówka Technikum Ochrony Roślin;
  • Pierwsza matura Technikum Ochrony Roślin;
  • I Zjazd Zakładu Kształcenia Nauczycieli w Leśnej Podlaskiej;
  • Oddanie do użytku nowej obory.
 • I miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Hodowlanego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej;
  • Wizyta Ministra Rolnictwa Kazimierza Barcikowskiego, Marszałka Sejmu Stanisława Gucwy i I Sekretarza KW PZPR w Białej Podlaskiej Ryszarda Sochy;
  • I miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej;
  • Udział ucznia Mariana Filipiuka w eliminacjach centralnych I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
  • Utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkól Rolniczych w Leśnej Podlaskiej w składzie Technikum Ochrony Roślin 5-letnie, Technikum Rolnicze 3-letnie, Technikum Hodowlane 3-letnie, Technikum Rolnicze dla Pracujących zaoczne, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Zasadnicze Szkoły Rolnicze filialne w Łosicach, Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu;
  • Rozpoczęcie budowy internatu, 4 bloków mieszkalnych, studni głębinowej, oczyszczalni ścieków i kotłowni węglowej co;
  • I miejsce drużyn dziewcząt i chłopców w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Piłce Ręcznej.
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ochrony Roślin 3-letniego – 98 absolwentów;
  • Udział w eliminacjach centralnych III Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Andrzej Ciesielczuk.
 • Rozpoczęcie budowy obiektów sportowych – Pilawa III i Pilawa IV.
 • Wyróżnienie dla szkoły w III Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”.
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Rolniczego na podbudowie szkoły podstawowej;
  • Zawieszenie zajęć szkolnych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego (w obiektach szkoły zostały zakwaterowane „grupy operacyjne”);
  • Awans do finału IX Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży w zapasach w stylu wolnym – Janusz Michalak i Andrzej Stasiuk.
  • Udział w eliminacjach centralnych VI OWiUR (indeks) – Leszek Chwedczuk;
  • Medal dla Szkoły za zasługi dla LOK przyznany przez Zarząd Główny LOK.
  • Oddanie do użytku bloków mieszkalnych;
  • Udział w eliminacjach centralnych VII OWiUR(indeks) – Andrzej Boreckie i Agnieszka Piwoni;
  • III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Konkursu Recytatorskiego
  • – Urszula Makarewicz;
  • I miejsce w rzucie oszczepem juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Barbara Gałązka;
  • I miejsce w pchnięciu kulą juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Lucyna Gaja;
  • I miejsce w rzucie dyskiem juniorek młodszych w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży – Lucyna Gaja.
  • Ostatnia matura w Technikum Hodowlanym – 157 absolwentów;
  • Oddanie do użytku obiektów Pilawa III;
  • Finalista Eliminacji Centralnych VIII OWiUR – Artur Nitek;
  • I miejsce chłopców i dziewcząt w Wojewódzkich Zawodach Sportów Obronnych „Sprawni jak Żołnierze”;
  • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym „J.I. Kraszewski – jego życie i dzieło” – Małgorzata Laszuk.
  • Odsłonięcie tablicy poświęconej poległym w okresie II wojny światowej;
  • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – „Kraszewski, jego życie i dzieło” – Elwira Pietruczuk i II miejsce – Małgorzata Laszuk;
  • I miejsce w konkurencji strzelanie w eliminacjach wojewódzkich XXII Ogólnopolskiego Teleturnieju Marinistycznego LOK – Marka Topyły.
  • Oddanie do użytku nowego budynku internatu;
  • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – „Kraszewski, jego życie i dzieło - Agnieszka Biskupska”;
  • I miejsce w trójboju obronnym w V Wojewódzkiej Spartakiadzie w Letnich Sportach Obronnych - Marek Dołęgowski i Sylwester Andrusiewicz.
  • 25 marca 1987r. – pogrzeb wicedyrektora Szkoły mgr inż. Józefa Dymickiego;
  • Pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Stanisława Kępki;
  • 1 września 1987r. – stanowisko dyrektora Szkoły obejmuje mgr inż. Franciszek Horbowiec;
  • Udział w XI Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Adam Olesiejuk.
  • Odejście na emeryturę wicedyrektora Szkoły Adama Osiora;
  • Odsłonięcie pamiątkowego kamienia ufundowanego przez uczniów Seminarium Nauczycielskiego;
  • VI miejsce w eliminacjach centralnych XII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Artur Karwacki;
  • VII miejsce w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy o Wsi - Małgorzata Teodoruk ;
  • I miejsce w konkurencji rzut dyskiem juniorek w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży - Elżbieta Górecka.
  • Jubileusz 20-lecia szkoły;
  • Nadanie Zespołowi Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa;
  • Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski;
  • I Zjazd Absolwentów;
  • Udział w eliminacjach centralnych XIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Andrzej Łukijańczuk;
  • I miejsce w biegach na dystansie 1500 m. w I Rzucie Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej Juniorów - Zenon Oleksiuk i Aneta Osypiuk;
  • I miejsce w trójskokach w I Rzucie Wojewódzkiej Ligi Lekkoatletycznej Juniorów - Marek Stalewski;
  • IV miejsce w tenisie stołowym w XIII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych i Leśnych - Maciej Wawrzyniak i Andrzej Sikora.
 • Oddanie do użytku szkolnego dużej hali sportowej.
  • Odznaczenie sztandaru Szkoły Krzyżem Batalionów Chłopskich;
  • I miejsce w eliminacjach okręgowych XV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja roślinna - Tomasz Łukijańczuk;
  • II miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: Produkcja zwierzęca - Anna Kwiatkowska;
  • VI miejsce w Międzynarodowych Zawodach Letnich Sportach Obronnych - Robert Świderski.
  • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Anna Maria Sęk;
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Ogrodniczego 5-letniego;
  • Wprowadzenie do tradycji szkoły Święta Szkoły , Dnia Patrona i Święta Plonów;
  • I miejsce w indywidualnej klasyfikacji generalnej w Międzywojewódzkich Letnich Sportach Obronnych LOK - Robert Świderski.
  • Rozpoczęcie działalności Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej;
  • Utworzenie ogrodu botanicznego w miejscu placu węglowego;
  • I miejsce w konkurencji sztafeta biatlonowa w Wojewódzkich Zawodach Letnich Sportów Obronnych LOK - Bernard Maksymiuk.
  • Jubileusz 25-lecia szkoły i II Zjazd Absolwentów;
  • Utworzenie Izby Tradycji Szkolnej;
  • Oddanie do użytku dwóch pracowni mechanizacji rolnictwa w budynku „nad fosą”;
  • Udział w eliminacjach centralnych XVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Andrzej Filipiuk;
  • I miejsce w eliminacjach wojewódzkich konkursu czytelniczego „Kraszewski – jego życie i dzieło” - Justyna Paluch;
  • IV miejsce drużyny dziewcząt w eliminacjach strefowych do Igrzysk Młodzieży Szkół Rolniczych w Koszykówce.
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Technologii Żywności na podbudowie szkoły podstawowej;
  • Założenie sadu dydaktycznego;
  • I Krajowa Spartakiada KRUS;
  • Udział w eliminacjach centralnych XIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej - Bogusław Sobolewski;
  • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkól Ponadpodstawowych
  • w Indywidualnym Tenisie Stołowym - Bożena Kołtun i Marek Jaroszuk.
  • Rozpoczęcie działalności Liceum Agrobiznesu na podbudowie szkoły podstawowej;
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ochrony Roślin 5-letniego – 592 absolwentów;
  • Nawiązanie współpracy z Liceum Rolniczym w Melle we Francji;
  • Laureat eliminacji centralnych XX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Sławomir Pawłowski;
  • Laureat eliminacji centralnych Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - Sławomir Pawłowski;
  • I miejsce w grze pojedynczej w eliminacjach strefowych do Mistrzostw Polski Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym - Bożena Kołtun.
  • Rozpoczęcie działalności Technikum Ogrodniczego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej;
  • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Rolniczej- 843 absolwentów;
  • Pożegnanie odchodzącego na emeryturę byłego dyrektora Franciszka Horbowca;
  • Wojewódzka inauguracja roku szkolnego Szkół Rolniczych ;
  • Oddanie do użytku szklarni dydaktycznej;
  • Włączenie do „Leśniaków” absolwentów wszystkich szkół rolniczych;
  • Finaliści eliminacji centralnych XXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Sylwia Zając i Grzegorz Gawlik;
  • III miejsce na dystansie 50m stylem grzbietowym w XVII Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkół Rolniczych w pływaniu - Adrian Bagniuk.
  • Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i nadanie szkole nowej nazwy: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;
  • Oddanie do użytku kotłowni olejowej i wymiana centralnego ogrzewania w budynku szkoły;
  • Finalista eliminacji centralnych Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - Krzysztof Sobolewski;
  • XIII miejsce w Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym - Urszula Stupak;
  • I miejsce w skoku w dal w Halowych Mistrzostwach Województwa w Lekkiej Atletyce - Dawid Ostapiuk.
  • Zmiana organu prowadzącego Zespół – prowadzenie szkoły przejmuje Powiat Bialski;
  • Jubileusz 30-lecia szkoły i III Zjazd Absolwentów;
  • Likwidacja gospodarstwa pomocniczego i utworzenie dydaktycznego gospodarstwa szkolnego;
  • Remont pomieszczeń po byłej kotłowni węglowej i utworzenie sali Wiejskiego Gospodarstwa Domowego;
  • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym - Marcin Warecki;
  • I miejsce w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar „Słowa Podlasia” - Urszula Stupak;
  • I miejsce w rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce - Marcina Hoduna;
  • III miejsce na dystansie 100m stylem klasycznym w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich GRAND – PRIX Szkół Rolniczych - Karol Juńczyk.
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Rolniczego 5-letniego – 365 absolwentów;
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Rolniczego 3-letniego- 653 absolwentów;
  • Utworzenie Zamiejscowego Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego;
  • Wizyta Ministra Rolnictwa Artura Balzsa, I inauguracja roku akademickiego;
  • Utworzenie dwóch pracowni laboratoriów: chemicznego i biologicznego;
  • I miejsca w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce - Marcin Hodun.
  • Zakończenie działalności Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej na podbudowie szkoły podstawowej – 105 absolwentów;
  • Przyznanie Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego medalu za zasługi dla ,,Ruchu Ludowego” NKW- PSL;
  • Wymiana stolarki okiennej w internacie;
  • Pogrzeb założyciela i wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej mgr Stanisława Kępki;
  • I miejsce w eliminacjach centralnych XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes - Piotr Litwiniuk;
  • V miejsce drużyny chłopców w koszykówce w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieżowych Szkół Rolniczych;
  • VI miejsce w rzucie oszczepem w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS Młodzieżowych Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce - Mariusz Hodun.
  • Rozpoczęcie działalności: Liceum Ogólnokształcącego; Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją i ekonomiczno-administracyjnym; Technikum 4-letniego w zawodzie technik agrobiznesu i technik technologii żywności;
  • Stanowisko wicedyrektora obejmuje mgr Beata Kalwarczyk- Warpas;
  • Pogrzeb wicedyrektor mgr inż. Jadwigi Klimiuk;
  • Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym szkoły;
  • I miejsce, finalista eliminacji centralnych XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Katarzyna Doluk;
  • I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce - Antoni Sawtyruk;
  • I miejsce w biegu na dystansie 400 mety w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Lekkiej Atletyce - Robert Ruszkowski.
  • Laureat eliminacji centralnych XXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - Agata Firsiuk;
  • Finalista eliminacji centralnych V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności - Marcin Zaniewicz;
  • Finalista XV Krajowej Olimpiady Ochrony Środowiska - Paweł Warsz;
  • Wyjazd młodzieży do Oberhavel na Kulturowe Spotkania Młodzieży;
  • XI miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Polski Zawodów Sportowo- Obronnych „Sprawni jak żołnierze”.
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Ogrodniczego 3-letniego w Technikum Uzupełniające;
  • Wykonanie nowej elewacji budynku głównego szkoły;
  • Kapitalny remont dużej i małej sali sportowej;
  • Pierwsze dyplomy inżynierskie uzyskane przez absolwentów ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej;
  • I miejsce w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych w Tenisie Stołowym - Katarzyna Ciesielczuk i Anna Skrodziuk;
  • V miejsce drużyny chłopców w Mistrzostwach Rejonu w Koszykówce;
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Technikum Technologii Żywności – 229 absolwentów, Liceum Agrobiznesu – 319 absolwentów, Liceum Ogólnokształcącego – 25 absolwentów;
  • Utworzenie Technikum dla dorosłych;
  • Uroczystość 5-lecia ZOD SGGW w Leśnej Podlaskiej;
  • Utworzenie szkolnego centrum multimedialnego;
  • Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego szkół prowadzonych przez Powiat Bialski;
  • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik architektury krajobrazu;
  • Porozumienie w sprawie przekazania Zespołu Szkół RCKU Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Uchwała Rady Powiatu w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego z dniem 01 stycznia 2007 roku;
  • XXIV Pielgrzymka – Zjazd Leśniaków i odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku głównym szkoły;
  • Finalista konkursu „Wiedza biletem do Brukseli” - Sylwia Furmańczyk;
  • Zmiana organu prowadzącego Zespół, prowadzenie przejmuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Ostatnia matura i zakończenie działalności Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją- 81 absolwentów i ekonomiczno- administracyjnym- 71 absolwentów;
  • I Krajowa Inauguracja Roku Szkolnego Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Doposażenie szkoły w sprzęt rolniczy- kombajn Claas Medion, agregat uprawowo- siewny, ciągnik Fent714 i 3 samochody do nauki jazdy itp.;
  • VIII miejsce w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności - Agnieszka Miechowicz.
  • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia: technik turystyki wiejskiej;
  • Kapitalny remont 7 pracowni przedmiotowych w budynku głównym szkoły;
  • Laureatka XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes - Magdalena Firsiuk;
  • III miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Szkół Rolniczych i LZS w Lekkiej Atletyce - Martyna Warda.
  • Zmiana nazwy Zespołu na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej;
  • Jubileusz 40-lecia i IV zjazd absolwentów;
  • Utworzenie Szkoły Policealnej;
  • I miejsce w eliminacjach centralnych XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes - Magdalena Firsiuk;
  • Finalista eliminacji centralnych XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności - Grzegorz Maciejuk;
  • XVII miejsce w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - Przemysław Huczek.
  • Podpisanie porozumienia o współpracy ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor z departamentu Bekes na Węgrzech
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Wysokowskim Państwowym Rolniczym Zawodowo – Technicznym Koledżem na Białorusi
  • Modernizacja i wyposażenie biblioteki szkolnej
  • Budowa budynku dydaktyczno – garażowego
  • Budowa elewatorów zbożowych
  • Laureat XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym w bloku agrobiznes – Łukasz Nowicki
  • III miejsce w II Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych„ W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Dawid Chromiec
  • I miejsce w II Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Michał Bobko
  • Podpisanie porozumienia o współpracy ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor z departamentu Bekes na Węgrzech
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Wysokowskim Państwowym Rolniczym Zawodowo – Technicznym Koledżem na Białorusi
  • Modernizacja i wyposażenie biblioteki szkolnej
  • Budowa budynku dydaktyczno – garażowego
  • Budowa elewatorów zbożowych
  • Laureat XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym w bloku agrobiznes – Łukasz Nowicki
  • III miejsce w II Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych„ W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Dawid Chromiec
  • I miejsce w II Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Michał Bobko
  • Wyjazd młodzieży do Państwowego Rolniczego Zawodowo – Technicznego Koledżuw Wysokiem na Białorusi
  • III miejsce konkursie na film amatorski pt. „Wyroby , produkty lokalne i regionalne w oparciu o PROW 2007 – 2013” organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tomasz Bogusz
  • wyróżnienie w konkursie na album pt. „Krajobraz Wsi – połączenie tradycji i nowoczesności – w oparciu o działania PROW 2007 – 2013” organizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Paulina Parafiniuk
  • I miejsce w eliminacjach powiatowych II Wojewódzkiego Konkursu o Polskim Ruch Ludowym – Ewa Kwaśna
  • I miejsce w biegach na dystansie 100 m i 200 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Karol Musiej
  • Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik mechanizacji rolnictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Rozpoczęcie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie kwalifikacji R3
  • Wyjazd studyjny do Niemiec młodzieży w ramach realizowanego projektu „ Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”
  • III miejsce w IV Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Tomasz Bogusz
  • I miejsce w biegu na dystansie 100 m w Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Maciej Musiał
  • III miejsce w skoku wzwyż Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Arkadiusz Domański
  • Utworzenie pracowni obsługi gości w internacie
  • Utwardzenie placu przy budynku szkoły
  • Wymiana sieci wodociągowej
  • Rozpoczęcie działalności koła ZMW
  • Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwowym Zawodowym Liceum Produkcji Rolnej w Iwacewiczach na Białorusi
  • III miejsce w pchnięciu Kulą w Mistrzostwach województwa Lubelskiego LZS w Lekkiej Atletyce – Adam Czernik
  • Warsztaty kulinarne „Smaki dzieciństwa” zorganizowane w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie
  • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach programu Leonardo da Vinci
  • Wyjazd młodzieży do Państwowego Rolniczego Zawodowo – Technicznego Koledżuw Wysokiem na Białorusi
  • I miejsce w konkursie fotograficznym „LGD a obszary wiejskie” – Paulina Warpas
  • Konferencja dla dyrektorów i pedagogów gimnazjów oraz rodziców „Kształcenie zawodowe dobry wybór” w ramach Roku Szkoły Zawodowców
  • Utworzenie laboratorium językowego
  • Generalny remont i doposażenie kuchni w internacie
  • I miejsce w olimpiadzie związanej z rozwojem obszarów wiejskich – Patryk Pawłowicz
  • I miejsce w VII Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Damian Blimel
  • Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznymw Siedlcach
  • Wprowadzenie nowego kierunku kształcenia technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+
  • I miejsce w Eliminacjach Okręgowych XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca – Maciej Rypina
  • I miejsce w VIII Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Andrzej Bogusz
  • Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Radosław Klekot
  • Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie;
  • Rozpoczęcie realizacji projektu ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe , Akcja 1-Mobilność Edukacyjna pt.”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”;
  • Rozpoczęcie realizacji projektu zawodowego„Energia kompetencji- Energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020;
  • Jubileusz 25 lecia kierowania szkołą pani dyrektor Anny Marii Sęk;
  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – Andrzej Bogusz;
  • I miejsce w Finale IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – Andrzej Bogusz;
  • I miejsce w Jeździe samochodem osobowym z talerzem STEWARTA – Mateusz Niedźwiedziuk oraz I miejsce w znajomości przepisów ruchu - Mateusz Moszkowski w Regionalnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska;
  • I miejsce w IX Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych ,,W rolnictwie można pracować bezpiecznie” – Andrzej Bogusz;
  • I miejsce w Konkursie na Tradycyjną Palmę Wielkanocną w kategorii grupowej podczas IV Powiatowego Przeglądu Tradycji Wielkanocnych ;
  • Kapitalny remont sali wykładowej w budynku głównym szkoły;
  • Pogrzeb wieloletniej wychowawczyni p. Sylwii Rut;
  • Pogrzeb wieloletniego nauczyciela i wychowawcy p. Henryka Andrusiuka;
  • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe , Akcja 1-Mobilność Edukacyjna pt.”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”;
  • Realizacja projektu „Energia kompetencji- Energia sukcesu zawodowego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego umożliwiono zdobycie nowych kwalifikacji uczniom i nauczycielom;
  • Realizacja projektu „Edukacja rolnicza na miarę XXI wieku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w ramach którego: - wybudowano halę namiotową maszyn - doposażono pracownie i warsztaty szkolne w specjalistyczny sprzęt;
  • Posadzenie „Dębu Niepodległości” – z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę;
  • Udział w narodowym projekcie edukacyjnym AIESEC Polska;
  • Organizacja konferencji naukowej pt. „Hodowla bydła - wyzwania i perspektywy”
  • Organizacja Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pod hasłem „Dbam o bezpieczeństwo własne i innych”;
  • Podsumowanie projektu ERASMUS+ - Kształcenie i szkolenie zawodowe , Akcja 1-Mobilność Edukacyjna pt.”Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego szkolnictwa”;
  • Udział w Narodowej Wystawie Rolniczej, zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,uświetniającej obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;
  • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów – Andrzej Bogusz;
  • I miejsce w X Regionalnym Konkursie Młodzieży Szkół Rolniczych ,,W rolnictwie można pracować bezpiecznie” - Andrzej Bogusz;
  • III miejsce w XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Konrad Taruc;
  • II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych – Weronika Czarkowska;
  • III miejsce w Powiatowym Przeglądzie Tradycji Wielkanocnych – Karolina Wdowiak;
  • I miejsce w Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Mateusz Niedźwiedziuk;
  • II miejsce w Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska – Jakub Spychel;
  • II miejsce drużynowo w Regionalnym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego i Miasta Biała Podlaska - Jakub Spychel, Mateusz Niedźwiedziuk, Damian Lipka ;
  • Generalny remont II piętra w internacie łącznie z wyposażeniem;
  • Generalny remont pracowni nr.44;
  • Przebudowa nawierzchni placu przy budynku szkoły;
  • Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni olejowej do obiektów sportowych;
  • Termomodernizacja budynku internatu;
  • Jubileusz 50-lecia i V zjazd absolwentów;
  • Staż zawodowy na Węgrzech dla młodzieży w ramach projektu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa”;
  • Uczestnictwo w akcji poboru krwi organizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
  • Laureat eliminacji centralnych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa – Adrian Adamiuk
  • II miejsce w eliminacji okręgowych XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku mechanizacja rolnictwa – Adrian Adamiuk
  • II miejsce w powiatowych eliminacjach XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” –Kamil Adamiuk;
  • Wyróżnienie w Finale XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „ J.I. Kraszewski- jego życie i dzieło”- Paweł Koszołko;
  • IX miejsce w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych - Andrzej Bogusz;

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google