• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Harmonogram spotkań z rodzicami

w Technikum w Zespole Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

w roku szkolnym 2022/2023

 

Lp. Termin spotkania

 

Miejsce i godzina spotkania Uwagi
1. 09.09.2022 (piątek) pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie ogólne
i zebranie w zespołach klasowych
2. 18.11.2022 (piątek)

 

pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie w zespołach klasowych
3. 13.01.2023 (piątek) pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie ogólne
i zebranie w zespołach klasowych
4. 24.03.2023 (piątek) pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie w zespołach klasowych
5. 26.05.2023 (piątek) pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie w zespołach klasowych

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google