Harmonogram spotkań z rodzicami

w Technikum w Zespole Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

w roku szkolnym 2021/2022

 

Lp. Termin spotkania

 

Miejsce i godzina spotkania Uwagi
1. 10.09.2021 (piątek) pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie ogólne
i zebranie w zespołach klasowych
2. 26.11.2021 (piątek)

 

pracownia 25

godz. 1530

zgodnie z wykazem sal

zebranie w zespołach klasowych
3. 28.01.2022 (piątek) pracownia 25

godz. 1530

 

zebranie ogólne
i zebranie w zespołach klasowych
4. 18.03.2022 (piątek) godz. 1530

zgodnie z wykazem sal

 

zebranie w zespołach klasowych
5. 20.05.2022 (piątek) godz. 1530

zgodnie z wykazem sal

 

zebranie w zespołach klasowych

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google