Harmonogram spotkań z rodzicami

w Technikum w Zespole Szkół Centrum

Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

Termin spotkania

Miejsce i godzin spotkania Uwagi
1. 07.09.2018 (piątek) pracownia 25

godz. 1500

zebranie ogólne
i zebranie w zespołach klasowych
2. 16.11.2018 (piątek)

 

pracownia 25

godz. 1500

zebranie w zespołach klasowych
3. 25.01.2019 (piątek) pracownia 25

godz. 1500

zebranie ogólne
i zebranie w zespołach klasowych
4. 15.03.2019 (piątek) godz. 1500

zgodnie z wykazem sal

zebranie w zespołach klasowych
5. 17.05.2019 (piątek) godz. 1500

zgodnie z wykazem sal

zebranie w zespołach klasowych

 

 
 

Facebook

YouTube