• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego mają charakter sportowo – rekreacyjny i są skierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży,  uświadomienie konieczności aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do stosowania zasad prozdrowotnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków usprawniania się przez całe życie.

Młodzież jest także przygotowywana do udziału w zawodach sportowych.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W SEKCJACH SPORTOWYCH:

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINAZAJĘCIAPPROWADZĄCY/OPIEKUN
 PONIEDZIAŁEK 15.15-16.00 Piłka siatkowa /ręczna  mgr Honorata Godlewska
 WTOREK 15.15-16.00 Tenis stołowy   mgr Honorata Godlewska
 ŚRODA 14.50-16.15 Koszykówka dziewcząt i chłopców  mgr Renata Sikora
 CZWARTEK 15.10-16.15

15.15-16.00

 Halowa piłka nożna

 Siłownia

 mgr Renata Sikora

 mgr Katarzyna Sęk

Zapraszamy

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY/ OPIEKUN

PONIEDZIAŁEK

14.30 – 15.15

 

Siłownia

Tenis stołowy

mgr Honorata Godlewska

15.15 – 16.00

 

Siatkówka

mgr Honorata Godlewska

WTOREK

14.30 – 16.10

 

Halowa piłka nożna

Siłownia

 

mgr Renata Sikora

ŚRODA

14.30 – 15.30

 

Siłownia

Tenis stołowy

mgr Honorata Godlewska

15.30 – 16.30

Piłka ręczna

mgr Honorata Godlewska

CZWARTEK

14.30 – 16.10

 

Koszykówka

Siłownia

 

mgr Renata Sikora

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google