Zajęcia pozalekcyjne w sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego mają charakter sportowo – rekreacyjny i są skierowane do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych młodzieży,  uświadomienie konieczności aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do stosowania zasad prozdrowotnego stylu życia oraz kształtowanie nawyków usprawniania się przez całe życie.

Młodzież jest także przygotowywana do udziału w zawodach sportowych.


ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
W SEKCJACH SPORTOWYCH:

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA ZAJĘCIA PPROWADZĄCY/OPIEKUN
PONIEDZIAŁEK 14.30-16.00 Piłka siatkowa /ręczna mgr Honorata Godlewska
WTOREK 15.15-16.00 Tenis stołowy mgr Honorata Godlewska
ŚRODA 14.30-16.00 Halowa piłka nożna mgr Renata Sikora
CZWARTEK

 

14.30-15.15

 

 

15.15-16.00

Koszykówka dziewcząt                             i chłopców

 

 Siłownia

mgr Renata Sikora

 

 

mgr Renata Sikora

PIĄTEK …………………. …………………. ………………….

Zapraszamy

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

ZAJĘCIA

PROWADZĄCY/ OPIEKUN

PONIEDZIAŁEK

14.30 – 15.15

Siłownia

Tenis stołowy

mgr Honorata Godlewska

15.15 – 16.00

Siatkówka

mgr Honorata Godlewska

WTOREK

14.30 – 16.10

Halowa piłka nożna

Siłownia

mgr Renata Sikora

ŚRODA

14.30 – 15.30

Siłownia

Tenis stołowy

mgr Honorata Godlewska

15.30 – 16.30

Piłka ręczna

mgr Honorata Godlewska

CZWARTEK

14.30 – 16.10

Koszykówka

Siłownia

mgr Renata Sikora

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google