HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

– SESJA: STYCZEŃ – LUTY 2020

 

kwalifikacja część pisemna część praktyczna
T.06 10.01.2020.

godz. 10.00

08.02.2020.

godz. 8.00

RL.03 10.01.2020.

godz. 10.00

03-07.02.2020.

wg harmonogramu

M.01 10.01.2020.

godz. 10.00

———————————
T.15 10.01.2020.

godz. 12.00

09.01.2020.

godz. 13.00

M.02 10.01.2020.

godz. 12.00

———————————
M.46 10.01.2020.

godz. 14.00

09.01.2020.

godz. 13.00

M.43 10.01.2020.

godz. 14.00

09.01.2020.

godz. 13.00

 

Na egzamin należy stawić się 45 min. wcześniej z dokumentem tożsamości oraz przyborami dopuszczonymi w komunikacie dyrektora CKE.

Szczegółowe harmonogramy egzaminów dostępne są w gablocie w budynku głównym szkoły.

 
 

Facebook

YouTube