kwalifikacja część pisemna część praktyczna
T.6 18.06.2019. godz. 10.00 21-22.06.2019. wg harmonogramu
T15   17.06.2019. godz. 13.00
M.01 18.06.2019. godz. 10.00  
M.02 18.06.2019. godz. 12.00 21-23.06.2019. wg harmonogramu
M.43 18.06.2019. godz. 14.00 17.06.2019. godz. 13.00

Na egzamin należy stawić się 30 min. wcześniej z dokumentem tożsamości oraz przyborami dopuszczonymi w komunikacie dyrektora CKE.

 
 

Facebook

YouTube