HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

– SESJA: CZERWIEC – LIPIEC 2020

 

kwalifikacja zdający część pisemna część praktyczna
TG.07 III PT

 

23.06.2020.

godz. 10.00

27.06.2020.

wg harmonogramu

T.06 egzamin poprawkowy

 

23.06.2020.

godz. 10.00

———————-
RL.03 egzamin poprawkowy

 

23.06.2020.

godz. 10.00

————————
MG.03 III BT

 

23.06.2020.

godz. 12.00

29 – 30.06.2020.

wg harmonogramu

M.02 egzamin poprawkowy

 

23.06.2020.

godz. 12.00

————————-
M.46 egzamin poprawkowy

 

23.06.2020.

godz. 14.00

22.06.2020.

godz. 13.00

M.43 egzamin poprawkowy

 

23.06.2020.

godz. 14.00

————————-
T.15 egzamin poprawkowy

 

———————- 22.06.2020.

godz. 13.00

 

  • Na egzamin należy stawić się 45 min. przed godziną rozpoczęcia egzaminu z dokumentem tożsamości.
  • Szczegółowe informacje dla uczniów kl. III PT i III BT zdających egzamin praktyczny zostały przekazane indywidualnie przez dziennik elektroniczny.
  • Szczegółowy harmonogram egzaminów zamieszczony jest w gablocie w budynku głównym szkoły.

 
 

Facebook

YouTube