• mgr inż. Paulina Kalinowska
  mgr inż. Paulina Kalinowska
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik weterynarii
 • mgr inż. Tomasz Bogusz
  mgr inż. Tomasz Bogusz
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik
 • mgr inż. Tomasz Panasiuk
  mgr inż. Tomasz Panasiuk
  Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
 • mgr Monika Kalinka
  mgr Monika Kalinka
  Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Irmina Baran
  mgr Irmina Baran
  Nauczyciel biologii i chemii. Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii.
 • mgr Sławomir Bartniczuk
  mgr Sławomir Bartniczuk
  Nauczyciel języka polskiego
 • mgr Iwona Chibowska
  mgr Iwona Chibowska
  Bibliotekarz
 • mgr Marta Rudowska
  mgr Marta Rudowska
  Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Danuta Kacik
  mgr Danuta Kacik
  Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
 • mgr inż. Andrzej Kalinowski
  mgr inż. Andrzej Kalinowski
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • mgr inż. Monika Stasiuk
  mgr inż. Monika Stasiuk
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • mgr Magdalena Kondraciuk
  mgr Magdalena Kondraciuk
  Nauczyciel informatyki i matematyki
 • mgr Patrycja Walczuk
  mgr Patrycja Walczuk
  Nauczyciel języka rosyjskiego i języka angielskiego
 • mgr Magdalena Niedźwiedź
  mgr Magdalena Niedźwiedź
  Nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr inż. Mateusz Liniewicz
  mgr inż. Mateusz Liniewicz
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • mgr inż. Marek Łucewicz
  mgr inż. Marek Łucewicz
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • mgr Renata Sikora
  mgr Renata Sikora
  Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
 • O. mgr Marcin Oparcik
  O. mgr Marcin Oparcik
  Katecheta
 • mgr Dorota Szwed
  mgr Dorota Szwed
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych
 • mgr Anna Mierzejewska
  mgr Anna Mierzejewska
  Nauczyciel fizyki i matematyki
 • mgr inż. Karol Żurkowski
  mgr inż. Karol Żurkowski
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • mgr Marta Wiczuk
  mgr Marta Wiczuk
  Nauczyciel języka polskiego i podstaw przedsiębiorczości
 • mgr Monika Semczuk
  mgr Monika Semczuk
  Pedagog
 • mgr Marta Iwanowska
  mgr Marta Iwanowska
  Wychowawca internatu
 • mgr Agata Naumiuk
  mgr Agata Naumiuk
  Wychowawca internatu
 • mgr Katarzyna Sęk
  mgr Katarzyna Sęk
  Nauczyciel wychowania fizycznego
 • inż. Sylwester Miłkowski
  inż. Sylwester Miłkowski
  Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T

 
 

mgr inż. Paulina Kalinowska
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik weterynarii
mgr inż. Tomasz Bogusz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik
mgr inż. Tomasz Panasiuk
Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
mgr Monika Kalinka
Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Irmina Baran
Nauczyciel biologii i chemii. Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii.

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Sławomir Bartniczuk
Nauczyciel języka polskiego
mgr Iwona Chibowska
Bibliotekarz
mgr Marta Rudowska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Danuta Kacik
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr inż. Andrzej Kalinowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr inż. Monika Stasiuk
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Magdalena Kondraciuk
Nauczyciel informatyki i matematyki
mgr Patrycja Walczuk
Nauczyciel języka rosyjskiego i języka angielskiego
mgr Magdalena Niedźwiedź
Nauczyciel języka rosyjskiego
mgr inż. Mateusz Liniewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mgr inż. Marek Łucewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Renata Sikora
Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
O. mgr Marcin Oparcik
Katecheta
mgr Dorota Szwed
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych
mgr Anna Mierzejewska
Nauczyciel fizyki i matematyki
mgr inż. Karol Żurkowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mgr Marta Wiczuk
Nauczyciel języka polskiego i podstaw przedsiębiorczości
mgr Monika Semczuk
Pedagog
mgr Marta Iwanowska
Wychowawca internatu
mgr Agata Naumiuk
Wychowawca internatu
mgr Katarzyna Sęk
Nauczyciel wychowania fizycznego
inż. Sylwester Miłkowski
Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
mgr inż. Paulina Kalinowska
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik weterynarii
mgr inż. Tomasz Bogusz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik
mgr inż. Tomasz Panasiuk
Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
mgr Monika Kalinka
Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Irmina Baran
Nauczyciel biologii i chemii. Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii.

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Sławomir Bartniczuk
Nauczyciel języka polskiego
mgr Iwona Chibowska
Bibliotekarz
mgr Marta Rudowska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Danuta Kacik
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr inż. Andrzej Kalinowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr inż. Monika Stasiuk
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Magdalena Kondraciuk
Nauczyciel informatyki i matematyki
mgr Patrycja Walczuk
Nauczyciel języka rosyjskiego i języka angielskiego
mgr Magdalena Niedźwiedź
Nauczyciel języka rosyjskiego
mgr inż. Mateusz Liniewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mgr inż. Marek Łucewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Renata Sikora
Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
O. mgr Marcin Oparcik
Katecheta
mgr Dorota Szwed
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych
mgr Anna Mierzejewska
Nauczyciel fizyki i matematyki
mgr inż. Karol Żurkowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
mgr Marta Wiczuk
Nauczyciel języka polskiego i podstaw przedsiębiorczości
mgr Monika Semczuk
Pedagog
mgr Marta Iwanowska
Wychowawca internatu
mgr Agata Naumiuk
Wychowawca internatu
mgr Katarzyna Sęk
Nauczyciel wychowania fizycznego
inż. Sylwester Miłkowski
Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google