• mgr inż. Paulina Kalinowska
  mgr inż. Paulina Kalinowska
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik weterynarii
 • mgr inż. Tomasz Bogusz
  mgr inż. Tomasz Bogusz
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
 • mgr inż. Tomasz Panasiuk
  mgr inż. Tomasz Panasiuk
  Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
 • mgr Monika Kalinka
  mgr Monika Kalinka
  Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Irmina Baran
  mgr Irmina Baran
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik żywienia i usług gastronomicznych
 • mgr Sławomir Bartniczuk
  mgr Sławomir Bartniczuk
  Nauczyciel języka polskiego
 • mgr Iwona Chibowska
  mgr Iwona Chibowska
  Bibliotekarz
 • mgr Marta Rudowska
  mgr Marta Rudowska
  Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Danuta Kacik
  mgr Danuta Kacik
  Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
 • mgr inż. Andrzej Kalinowski
  mgr inż. Andrzej Kalinowski
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
 • mgr inż. Monika Stasiuk
  mgr inż. Monika Stasiuk
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik
 • mgr Magdalena Kondraciuk
  mgr Magdalena Kondraciuk
  Nauczyciel informatyki i matematyki
 • mgr Patrycja Walczuk
  mgr Patrycja Walczuk
  Nauczyciel języka rosyjskiego i języka angielskiego
 • mgr Magdalena Niedźwiedź
  mgr Magdalena Niedźwiedź
  Nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr inż. Mateusz Liniewicz
  mgr inż. Mateusz Liniewicz
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
 • mgr inż. Marek Łucewicz
  mgr inż. Marek Łucewicz
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa
 • mgr Renata Sikora
  mgr Renata Sikora
  Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
 • O. mgr Marcin Oparcik
  O. mgr Marcin Oparcik
  Katecheta
 • mgr Dorota Szwed
  mgr Dorota Szwed
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik
 • mgr Anna Mierzejewska
  mgr Anna Mierzejewska
  Nauczyciel fizyki i matematyki
 • mgr inż. Karol Żurkowski
  mgr inż. Karol Żurkowski
  Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
 • mgr Marta Wiczuk
  mgr Marta Wiczuk
  Nauczyciel języka polskiego i przedsiębiorczości
 • mgr Monika Semczuk
  mgr Monika Semczuk
  Pedagog
 • mgr Marta Iwanowska
  mgr Marta Iwanowska
  Wychowawca internatu
 • mgr Agata Naumiuk
  mgr Agata Naumiuk
  Wychowawca internatu
 • mgr Katarzyna Sęk
  mgr Katarzyna Sęk
  Nauczyciel wychowania fizycznego
 • inż. Sylwester Miłkowski
  inż. Sylwester Miłkowski
  Nauczyciel nauki jazdy

 
 

mgr inż. Paulina Kalinowska
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik weterynarii
mgr inż. Tomasz Bogusz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
mgr inż. Tomasz Panasiuk
Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
mgr Monika Kalinka
Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Irmina Baran
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Sławomir Bartniczuk
Nauczyciel języka polskiego
mgr Iwona Chibowska
Bibliotekarz
mgr Marta Rudowska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Danuta Kacik
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr inż. Andrzej Kalinowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr inż. Monika Stasiuk
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Magdalena Kondraciuk
Nauczyciel informatyki i matematyki
mgr Patrycja Walczuk
Nauczyciel języka rosyjskiego i języka angielskiego
mgr Magdalena Niedźwiedź
Nauczyciel języka rosyjskiego
mgr inż. Mateusz Liniewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
mgr inż. Marek Łucewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Renata Sikora
Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
O. mgr Marcin Oparcik
Katecheta
mgr Dorota Szwed
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik
mgr Anna Mierzejewska
Nauczyciel fizyki i matematyki
mgr inż. Karol Żurkowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
mgr Marta Wiczuk
Nauczyciel języka polskiego i przedsiębiorczości
mgr Monika Semczuk
Pedagog
mgr Marta Iwanowska
Wychowawca internatu
mgr Agata Naumiuk
Wychowawca internatu
mgr Katarzyna Sęk
Nauczyciel wychowania fizycznego
inż. Sylwester Miłkowski
Nauczyciel nauki jazdy
mgr inż. Paulina Kalinowska
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik weterynarii
mgr inż. Tomasz Bogusz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
mgr inż. Tomasz Panasiuk
Nauczyciel nauki jazdy kat. B i T
mgr Monika Kalinka
Nauczyciel języka angielskiego

Nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Irmina Baran
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik żywienia i usług gastronomicznych

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik żywienia i usług gastronomicznych

mgr Sławomir Bartniczuk
Nauczyciel języka polskiego
mgr Iwona Chibowska
Bibliotekarz
mgr Marta Rudowska
Nauczyciel języka angielskiego
mgr Danuta Kacik
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr inż. Andrzej Kalinowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr inż. Monika Stasiuk
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Magdalena Kondraciuk
Nauczyciel informatyki i matematyki
mgr Patrycja Walczuk
Nauczyciel języka rosyjskiego i języka angielskiego
mgr Magdalena Niedźwiedź
Nauczyciel języka rosyjskiego
mgr inż. Mateusz Liniewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
mgr inż. Marek Łucewicz
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa

Nauczyciel uczący w zawodzie:
– technik rolnik
– technik mechanizacji rolnictwa

mgr Renata Sikora
Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie
O. mgr Marcin Oparcik
Katecheta
mgr Dorota Szwed
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik rolnik
mgr Anna Mierzejewska
Nauczyciel fizyki i matematyki
mgr inż. Karol Żurkowski
Nauczyciel uczący w zawodzie: - technik mechanizacji rolnictwa
mgr Marta Wiczuk
Nauczyciel języka polskiego i przedsiębiorczości
mgr Monika Semczuk
Pedagog
mgr Marta Iwanowska
Wychowawca internatu
mgr Agata Naumiuk
Wychowawca internatu
mgr Katarzyna Sęk
Nauczyciel wychowania fizycznego
inż. Sylwester Miłkowski
Nauczyciel nauki jazdy

Facebook

YouTube