• Slider-Kształcimy-w-zawodach

 

Rozpoczynamy realizację akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w ramach projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik weterynarii. Udział w stażu zawodowym za granicą przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobowego uczestników, którzy nabędą nowe kompetencje zawodowe oraz poprawią swoją znajomość języka angielskiego. Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której osiągną lepsze wyniki w nauce i którą w przyszłości wykorzystają w swojej codziennej pracy.

Dzięki stażowi uczniowie rozwiną swój zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, poznają nowe rozwiązania technologiczne, które pozwolą im na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google