Rozpoczynamy realizację projektu „Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe.

Staż skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Udział w stażu zawodowym za granicą przyczyni się do rozwoju zawodowego i osobowego uczestników, którzy nabędą nowe kompetencje zawodowe oraz poprawią swoją znajomość języka angielskiego.  Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której osiągną lepsze wyniki w nauce i którą później wykorzystają w swojej codziennej pracy.

Dzięki stażowi uczniowie rozwiną swój zmysł inicjatywy i przedsiębiorczości, poznają nowe rozwiązania technologiczne, które pozwolą im na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej w przyszłości.

 
 

Facebook

YouTube