We wtorek  23 października 2018 r. odbył się w naszej szkole pierwszy etap  X Regionalnego Konkursu Młodzieży Szkół Rolniczych „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”, w którym wzięło udział  21 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa oraz  technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczestnicy rozwiązywali test zawierający 35 pytań obejmujących     m. in. zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy we wszystkich działach rolnictwa, przepisów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i ochrony środowiska.

Komisja konkursowa w składzie:
– Dorota Wojcieszuk – starszy inspektor PT KRUS w Białej Podlaskiej
– Honorata Godlewska – kierownik praktycznej nauki zawodu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej
– Marek Łucewicz– nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej,
wyłoniła 5 najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować naszą szkołę   w kolejnym etapie konkursu. Zostali oni nagrodzeni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez PT KRUS w Białej Podlaskiej.

Do kolejnego etapu zakwalifikowali się:
Andrzej Bogusz – kl. III BT
Łukasz Kozak – kl. IV BTb
Adam Blim – kl. IV BTb
Mateusz Maciejuk – kl. IV BTa
Kamil Adamiuk – kl. II BT

Konkurs nie tylko popularyzuje wiedzę dotyczącą BHP, lecz uświadamia nam wszystkim jak ważnym aspektem pracy w rolnictwie jest dbałość o bezpieczeństwo.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy owocnych przygotowań do konkursu finałowego, który odbędzie się  28  listopada 2018 r. w naszej szkole.