Po raz XXVII w historii Leśniańskiej Szkoły, której patronuje Wincenty Witos 03 lutego 2020 roku odbył się apel i konkurs wiedzy o Patronie Szkoły, którego mottem były słowa Wincentego Witosa: „Być równy innym!”. Ideą apelu i konkursu było przybliżenie uczniom klas pierwszych postaci Patrona Szkoły i historii ruchu ludowego oraz budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa kulturowego. Młodzież odśpiewała hymn szkoły, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem Patrona oraz obejrzała film o Wincentym Witosie pt. „ Być równy innym”.

W tegorocznym konkursie „Wincenty Witos – Patron mojej szkoły” zwyciężyła drużyna klasy I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, II miejsce zajęła drużyna klasy I Technikum w zawodzie technik weterynarii a na III miejscu uplasowała się klasa I a Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. W rozgrywkach indywidualnych I miejsce zajęła Gabriela Mirończuk uczennica klasy I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, II miejsce – Michał Daniluk uczeń klasy I a Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a III miejsce – Adam Protasiuk uczeń klasy I Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
 

Facebook

YouTube