“Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem”.

 Jan Paweł II

XXII Dzień papieski uczciliśmy w naszej szkole montażem słowno – muzycznym, przygotowanym przez  uczniów: Dominikę Soldat, Natalię Usik i Tomasza Panasiuka, pod kierunkiem pani Marty Wiczuk, który zaprezentowano 27 października 2022r. przez radiowęzeł szkolny.

Prawie 30 lat temu Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor” przypomniał nam o trzech wartościach, bez których w naszym życiu wieje pustką – o Miłości, Wolności i blasku Prawdy, które stały się hasłem tegorocznego XXII Dnia Papieskiego.
Papież podkreślał, że zanim pokochamy drugiego człowieka, mamy pokochać samych siebie. Bo zostaliśmy stworzeni z Miłości. Kiedy patrząc w lustro nareszcie dostrzeżemy, jak bardzo jesteśmy piękni, wtedy możemy żyć i kochać naprawdę. Trzeba też pamiętać, że każdy człowiek powołany jest do wolności. Być wolnym i kochać to znaczy „być darem z siebie”, z własnej woli szukać Dobra i Prawdy, stawiać sobie mądre ograniczenia. Za każdym razem, gdy dokonujemy wyboru, decydujemy o sobie samym, nadajemy sobie kształt.
To niezwykłe spotkanie zakończyły: smaczne kremówki, przygotowane przez uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką pani Moniki Stasiuk,  kwiaty złożone pod popiersiem Jana Pawła II i wspólny śpiew „Barki”.
Apelujmy i walczmy o prawdę, niech nigdy nie zabraknie w nas tej wewnętrznej siły. W myśl słów: „Nie bój się – wypłyń na głębię”.

 

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google