Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej odbyły się 12 października 2018r. Pan Dyrektor Radosław Klekot powitał serdecznie przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Następnie przypomniał rolę i zadania Komisji Edukacji Narodowej oraz złożył życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Pan Dyrektor podziękował za cierpliwość, serce i wytrwałą pracę oraz wręczył  nagrody Dyrektora Szkoły. Skierował także szczególne słowa i życzenia do uczniów klasy pierwszej, aby z zaangażowaniem zdobywali wiedzę oraz rozwijali swoje zainteresowania w naszej szkole.

Natomiast w imieniu rodziców głos zabrał Pan Ireneusz Niedzielski, który podkreślił obecność „ducha pedagogicznego”  w Leśnej Podlaskiej i życzył satysfakcji z wykonywanej pracy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Po ślubowaniu, dzięki któremu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, w imieniu uczniów klasy pierwszej wystąpił  Michał Jędruszuk – uczeń klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Podziękował on dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły za okazane wsparcie i serdeczność. Obiecał również, że uczniowie klasy pierwszej będą godnie reprezentowali szkołę i dbali o jej dobre imię.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Adrian Adamiuk – uczeń klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, który powitał pierwszoklasistów w gronie społeczności szkolnej i przekazał serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.
Uczniowie wręczyli pedagogom kwiaty jako wyraz swojej wdzięczności. Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez zespół wokalno – instrumentalny „Takt” pod kierunkiem Pana Sławomira Bartniczuka.
Na zakończenie Pani Patrycja Walczuk i Pan Jacek Grondkowski podsumowali realizację Projektu Edukacyjnego w ramach programu Aiesec Polska, dzięki któremu gościliśmy w naszej szkole studentki: Margareth z Indonezji i Tamtę z Gruzji oraz Projektu pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. Akcja 1: Mobilność Edukacyjna.