• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Uczniowie klas trzecich Technikum kształcącego w zawodach technik agrobiznesu, technik rolnik i technik architektury krajobrazu  w dniu 16.05.2012r. uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w ramach  projektu „Mam swoje zdanie – edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” prowadzonego przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura.

Celem tych warsztatów było poznanie przykładów działalności lokalnych organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięła udział pani Kasia Pawłowska, prezes  stowarzyszenia „Tradycja i Współczesność” z gminy Biała Podlaska, która zaprezentowała działania stowarzyszenia. Ponadto gościliśmy  Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, które zostało  utworzone w 2009 przy obiekcie turystycznym „Stajnia Wiosenny Wiatr” (gmina Biała Podlaska). O działalności stajni, klubu jeździeckiego i stowarzyszenia opowiadał instruktor jazdy Przemysław Kąkol.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli możliwość zaplanowania wspólnej akcji dla społeczności lokalnej.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google