Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych
do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej

Numer ogłoszenia: 387256 – 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google