Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 267091 – 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google