Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
Numer ogłoszenia: 29797 – 2013; data zamieszczenia: 26.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google