Nasza szkoła, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy, już drugi rok z sukcesem kształci przyszłych techników weterynarii. W celu zapewnienia naszym uczniom efektywnej i atrakcyjnej nauki, baza do praktycznej nauki zawodu dla zawodu technik weterynarii jest systematycznie doposażana i wzbogacana o nowe pomoce dydaktyczne.

Do pracowni anatomiczno-zootechnicznej oraz  laboratorium diagnostycznego w ostatnim czasie zakupiono m.in. modele poszczególnych części ciała zwierząt (np. czaszki kota, stawu biodrowego psa), nowoczesne modele anatomiczne z możliwością wyjęcia organów, trenażery pobrań krwi oraz wiele innych pomocy naukowych zapewniających interesującą naukę zawodu. Pomoce będą wykorzystywane zarówno na zajęciach z anatomii, jak i na zajęciach z chorób oraz diagnostyki weterynaryjnej. Pracownię zabiegową oraz prosektorium doposażono w  narzędzia sekcyjne oraz przyrządy do szycia niezbędne do przeprowadzania sekcji na zwierzętach padłych, co z pewnością pozwoli doskonalić warsztat umiejętności zawodowych przyszłych techników weterynarii .

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii korzystają z nowo zakupionych pomocy dydaktycznych oraz  sprzętów weterynaryjnych w celu zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu, co z pewnością pomoże  im właściwie wykonywać swoją pracę zawodową w przyszłości.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google