W celu zapewnienia naszym uczniom efektywnej i atrakcyjnej nauki, baza do praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik weterynarii została doposażona i wzbogacona o nowe pomoce dydaktyczne.

Do pracowni anatomiczno-zootechnicznej oraz laboratorium diagnostycznego zakupiono m.in. elektryczny stół weterynaryjny operacyjny wraz z lampą operacyjną stojącą, nowoczesny aparat USG z głowicami dostosowanymi dla małych i dużych zwierząt z możliwością wydruku zdjęć, automatyczny analizator hematologiczny, nowoczesny model anatomiczny świni z możliwością wyjęcia organów oraz wiele innych pomocy naukowych zapewniających interesującą naukę zawodu. Pomoce będą wykorzystywane zarówno na zajęciach z anatomii, jak i na zajęciach z chorób oraz diagnostyki weterynaryjnej. Pracownię zabiegową oraz prosektorium doposażono w narzędzia chirurgiczne oraz materiały potrzebne w ortopedii, co z pewnością pozwoli doskonalić warsztat umiejętności zawodowych przyszłych techników weterynarii .

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii korzystają z nowo zakupionych pomocy dydaktycznych oraz sprzętów weterynaryjnych w celu zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu, co z pewnością pomoże im właściwie wykonywać swoją pracę zawodową w przyszłości.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google