• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Ubezpieczenie NNW uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2022/2023

 Na ubezpieczyciela uczniów ZSCKR w roku szkolnym 2022/2023 zostaje wybrane towarzystwo INTERRISK TU SA.

– Suma ubezpieczenia wynosi                                 27 100 zł

okres ubezpieczenia wynosi 12 m-cy dla uczniów klas I-III

– Suma ubezpieczenia                                              23 700 zł

okres ubezpieczenia 13 m-cy ( dotyczy klas maturalnych- obejmuje wrzesień 2023 r.)

– Składka ubezpieczeniowa wynosi                             40 zł

 Składka płatna u Wychowawcy.

 

W załączeniu:

Oferta ubezpieczenia szkolnego

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej informuje, że od 01 lutego 2015 r. opłaty należy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy:

Na Radę Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

nr r-ku: 33 8025 0007 0027 3273 2000 0010

BS Biała Podlaska

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców za ucznia …………………………..

Opłaty na wyżywienie w internacie. Przypominamy, że termin płatności jest do 15-ego dnia każdego miesiąca.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podl.

nr r-ku: 35 1010 1339 0025 1213 9134 0000

NBP O/ Lublin

Tytułem: Wpłata za wyżywienie ucznia ……………………………

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google