W ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, w naszej szkole gościła delegacja węgierskich nauczycieli wraz z Panem Laszlo Davidoviczem – Dyrektorem Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor, a jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Południowo – Wschodnie Węgry – Unia Europejska.

Warto podkreślić, że szkoły od lat wspólnie realizują projekty unijne dotyczące zagranicznych staży zawodowych młodzieży w ramach programu Erasmus+.

W trakcie swojego pobytu w Leśnej Podlaskiej, goście z Węgier mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną szkoły, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Zwiedzili również najważniejsze zabytki kultury i dziedzictwa Warszawy oraz atrakcje turystyczne regionu – Dwór Droblin, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim, „Uroczysko Zaborek” położone na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”,  Zespół Dworsko –  Parkowy w Roskoszy oraz „Pracownię ginących zawodów” w Hrudzie.

Po raz kolejny była to doskonała okazja, aby wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami, co w przyszłości z pewnością zaowocuje działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oferowanego przez obie szkoły kształcenia zawodowego. 

 
 

Facebook

YouTube