Nasza szkoła po raz kolejny gości delegację węgierskich nauczycieli oraz uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech.

Wizyta odbywa się w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech,

W trakcie swojego pobytu w Leśnej Podlaskiej, goście z Węgier mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i bazą dydaktyczną naszej szkoły, poznali kierunki kształcenia, bazę do praktycznej nauki zawodu, pracownie dydaktyczne oraz park maszynowy. Zwiedzili również najważniejsze zabytki kultury i dziedzictwa Warszawy oraz atrakcje turystyczne naszego regionu – „Pracownie Ginących Zawodów” na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, Stadninę Koni w Janowie Podlaskim, „Uroczysko Zaborek”, położone na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”, zabytkowy Dwór i park dworski oraz Cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Michała z 1862 roku w Nosowie. Odwiedzili także specjalistyczne gospodarstwa rolne oraz „Api-domek” u pana Marka Łucewicza, który opowiedział o uloterapii – nowym kierunku w apiterapii i pozytywnym wpływie pszczelego powietrza na ludzki organizm.

Uczniowie ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, w trakcie pobytu w naszej szkole, odbywają staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim.

Wizyta nauczycieli oraz młodzieży z Węgier to kolejna okazja, aby wymienić doświadczenia oraz zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami, co w przyszłości z pewnością zaowocuje działaniami mającymi na celu podniesienie jakości oferowanego przez obie szkoły kształcenia zawodowego.

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google