W sobotę, 07 marca 2020 r. na terenie Leśnej Podlaskiej odbyły się ćwiczenia, których tematem było Współdziałanie ze służbami, strażami oraz inspekcjami w sytuacjach kryzysowych (niemilitarnych).

Istotą ćwiczeń było sprawdzenie oraz doskonalenie sposobów i form współdziałania żołnierzy 231 kompanii lekkiej piechoty ze służbami, strażami i jednostkami z układu pozamilitarnego przy realizacji zadań w udzielaniu pomocy poszkodowanym osobom w katastrofach w ruchu lądowym, poszukiwaniu osób zaginionych, ewakuacji ludności z zagrożonych skażeniem rejonów, zabezpieczeniem mienia po ewakuacji oraz ochronie mienia ewakuowanej ludności.

Uczestnikami ćwiczeń byli:

– Urząd Gminy Leśna Podlaska,

– Państwowa Straż Pożarna w Białej Podlaskiej,

– Funkcjonariusze Policji z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnej Podlaskiej,

– żołnierze 231 Kompanii Lekkiej Piechoty z 23 Batalionu Lekkiej piechoty w Białej Podlaskiej,

– uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej.

Nasza młodzież pozorowała rannych pasażerów autobusu, który zderzył się z ciągnikiem przewożącym w wozie asenizacyjnym amoniak.

Było to ciekawe doświadczenie dla naszych uczniów, a także mieszkańców Leśnej Podlaskiej.

 
 

Facebook

YouTube