TG.07– Sporządzanie potraw i napojów

  1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
    TG.07 Sporządzanie potraw i napojów musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  2. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
  4. świadectwo ukończenia szkoły
  5. jedną fotografię
  6. aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych

oraz okazać:
– dowód osobisty

 
 

Facebook

YouTube