RL.03– Prowadzenie produkcji rolniczej

  1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
    RL.03– Prowadzenie produkcji rolniczej musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  1. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
  2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów,  słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
  3. świadectwo ukończenia szkoły
  4. jedną fotografię
  5. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

oraz okazać:
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydat posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym.

 
 

Facebook

YouTube