• Slider-Kształcimy-w-zawodach

ROL.04– Prowadzenie produkcji rolniczej

  1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie rolnik
   musi mieć ukończone 18 lat i dostarczyć do sekretariatu szkoły:
  2. wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04
  3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich na podstawie skierowania z ZSCKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej
  4. świadectwo ukończenia szkoły
  5. jedną fotografię
  6. numer profilu kandydata na kierowcę kat. T w przypadku braku prawa jazdy kat. T, C+E lub B+E

Kandydaci okazują
– dowód osobisty
– prawo jazdy – kandydaci posiadający kat T, C+E lub B+E celem zwolnienia z obowiązku odbywania nauki jazdy ciągnikiem rolniczym

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google