• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Ogłoszenie nr 595012-N-2017 z dnia 2017-09-29 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej: Budowa przyłącza ciepłowniczego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Dokumenty dotyczące szczegółowej specyfikacji przetargu:

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia SIWZ nr 2

Zmiana nr 1 SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google