Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny prowadzi:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. W. Witosa   w Leśnej Podlaskiej

tel. (083) 345 00 24

Za modyfikację informacji odpowiada:

mgr Magdalena Kondraciuk