Oferta ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

 

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

I. TECHNIKUM 4-letnie
na podbudowie gimnazjum
kształcące młodzież w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – nowy zawód
* technik rolnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik turystyki wiejskiej
* technik weterynarii
* technik hodowca koni
* technik technologii żywności

 

II. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia
na podbudowie gimnazjum
kształcąca młodzież w zawodach:

* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz
* ogrodnik
* rolnik

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

III.SZKOŁA POLICEALNA 2-letnia
kształcąca w zawodach:

* technik weterynarii
* technik turystyki wiejskiej

IV. ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych dla zawodów:

* technik rolnik
* technik agrobiznesu
* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik architektury krajobrazu
* technik ogrodnik
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* ogrodnik
* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
* kucharz

V. KURSY dla uczniów i osób zainteresowanych:

1) kurs integrowanej produkcji
2) kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
3) kurs operatorów kombajnów do zbioru zbóż.

INTERNAT

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej:

– stołówka,
– 36 (3-osobowych) pokoi mieszkalnych.

BAZA SPORTOWA

– pełnowymiarowa sala gimnastyczna,
– sala do gier zespołowych,
– siłownia,
– stadion.