Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

1.TECHNIKUM (5-letnie)

 w zawodach:

* technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
* technik żywienia i usług gastronomicznych
* technik agrobiznesu
* technik architektury krajobrazu
* technik weterynarii

 

2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-letnia)

w zawodach:

* rolnik
* mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

3. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

* rolnik
* technik rolnik

NASZYM UCZNIOM I SŁUCHACZOM ZAPEWNIAMY:

1. naukę w bardzo dobrze wyposażonych specjalistycznych pracowniach przedmiotowych,
2. realizację praktycznej nauki zawodu w nowocześnie urządzonej bazie szkoły oraz w przedsiębiorstwach i gospodarstwach o najwyższym poziomie technologii i organizacji,
3. dobrze wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym,
4.stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
5. bezpłatne kursy w ramach nauki zawodu, m.in.
a) stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
b) operatorów kombajnów do zbioru zbóż
c) barmański
d) monterów instalacji OZE
6. bezpłatną naukę jazdy kat. B i T oraz naukę obsługi maszyn rolniczych,
7. wyjazdy do krajów UE w ramach projektu Erasmus + (Węgry, Grecja, Francja, Włochy)
8. doskonałe warunki do uprawiania sportów (2 sale gimnastyczne, siłownia, stadion)
9. rozwijanie talentów i pasji w licznie działających kołach zainteresowań,
10. pomoc w nauce w działających według potrzeb zespołach pomocy w nauce,
11. miejsce w internacie ze stołówką,
12. rodzinną atmosferę.

Sekretariat Szkoły: tel. (83) 345 00 24 fax: (83) 345 00 24, www.zsckr.edu.pl/

Z a p r a s z a m y ! !