Ankiety

Poniżej ankiety do wypełnienia przez uczestników projektu. Ankieta 1 Ankieta 2

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja zajęć z przygotowania językowego.

Rozpoczynamy realizację zajęć z przygotowania językowego dla uczniów wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w terminie 19 kwietnia – 02 maja 2020 roku. Program zajęć obejmuje 30 godzinny kurs języka angielskiego, mających na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w trakcie pobytu w Grecji. Pierwsze zajęcia odbędą się

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z uczniami zakwalifikowanymi do wyjazdu na staż zawodowy do Grecji.

10.02.2020 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu „Wzrost kompetencji zawodowych szansą na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej”         w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja na staż zawodowy w Grecji zakończona.

Zakończyła się rekrutacja uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w stażu zawodowym w Grecji. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji było złożenie, w odpowiednim terminie, formularza zgłoszeniowego do koordynatora projektu pani Beaty Kalwarczyk – Warpas. W wyniku rekrutacji komisja rekrutacyjna zgodnie z regulaminem, biorąc pod uwagę m.in. wyniki w nauce, zachowanie, frekwencję na zajęciach lekcyjnych, udział w konkursach

CZYTAJ WIĘCEJ

Ogłoszenie o rekrutacji

formularz rekrutacji do pobrania

CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie projektu ERASMUS+

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET) w ramach, którego cztery 15-osobowe grupy uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej miały

CZYTAJ WIĘCEJ
Młodzież z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej na stażu zawodowym w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

Młodzież z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej na stażu zawodowym w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

W sobotę 21 września 2019 roku piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Danuty Kacik oraz pani Agaty Naumiuk wróciła z 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” na Węgrzech. Aktualnie na Węgrzech przebywa kolejnych piętnastu uczniów pod opieką pani Marty

CZYTAJ WIĘCEJ
Młodzież z Węgier w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Młodzież z Węgier w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej a Stowarzyszeniem Del – Alford EU z departamentu Bekes na Węgrzech, po raz kolejny gości uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech,

CZYTAJ WIĘCEJ

Wyjazd na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

W piątek 20 września 2019 roku piętnastu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Danuty Kacik oraz pani Agaty Naumiuk zakończyło 2-tygodniowy staż zawodowy pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” na Węgrzech, który odbywał się w ramach realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkania z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na Węgry.

02.09.2019 r. oraz 16.09.2019 r. odbyły się spotkania organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, wyjeżdżających na staż zawodowy na Węgrzech we wrześniu. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube