Staż zawodowy w Grecji

Staż zawodowy w Grecji

Grupa 30 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, pod opieką pani Magdaleny Kondraciuk, pani Moniki Stasiuk i pani Renaty Sikory, w dniach 15 – 28maja 2022 roku uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Realizacja stażu odbywała się w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Grecji.

06.05.2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w ramach projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w terminie 15.05. – 28.05. 2022 r. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia

CZYTAJ WIĘCEJ
Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji

Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji

Rekrutacja dotyczy uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii Ilość miejsc: 28 osób. Termin: 15 – 28. 05.2022r. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Formularze należy składać do wychowawcy klasy do 25.03.2022r. Zapewniamy: opiekę koordynatora i pilota, dojazd na miejsce odbywania stażu,

CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie projektu Erasmus+

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „Otwarty rynek pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu ERASMUS+ sektor kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach, którego 60 uczniów oraz absolwentów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy

CZYTAJ WIĘCEJ
Staż zawodowy w Grecji

Staż zawodowy w Grecji

25 września grupa 60 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, wróciła z dwutygodniowego stażu zawodowego w Grecji.  Realizacja stażu „Otwarty rynek pracy” odbywała się w ramach projektu pt.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ . Młodzież przez ten czas była

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Grecji.

10.09.2021 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu pt. „Otwarty rynek pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w terminie 12.09. – 25.09. 2021 r. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja zajęć z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.

Z końcem maja 2021 roku rozpoczęliśmy realizację zajęć z przygotowania o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym dla uczniów wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji oraz na Węgry. Program zajęć obejmował 30 godzinny kurs języka angielskiego, 20 godzin zajęć w ramach przygotowania kulturowego oraz 10 godzin spotkań z pedagogiem. Zajęcia miały na celu jak najlepsze przygotowanie

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja na staż zawodowy w Grecji zakończona.

Zakończyła się rekrutacja uczniów, którzy zgłosili chęć udziału w stażu zawodowym w Grecji i na Węgrzech.  Projekt  pt. „Otwarty rynek pracy” realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ . Nr projektu: 2020 – 1 – PL01 – KA102 – 08 – 0364.

CZYTAJ WIĘCEJ

Formularz osobowy uczestnika

Formularz osobowy uczestnika.    

CZYTAJ WIĘCEJ

REKRUTACJA NA 2 -tygodniowy STAŻ ZAWODOWY W GRECJI ORAZ NA WĘGRZECH.

Rekrutacja dotyczy uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii Ilość miejsc: 60 osób. Termin: wrzesień 2021 Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Formularz do pobrania. Formularze należy składać do wychowawcy klasy do 09.04.2021r. Zapewniamy: Opiekę koordynatora i pilota, dojazd na miejsce odbywania

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google