• Slider-Kształcimy-w-zawodach

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Grecji

03.03.2023 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami wyjeżdżającymi na staż zawodowy do Grecji w terminie 12.03. – 25.03. 2023r. Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego w Grecji. Przekazała również informacje dotyczące przejazdu i ubezpieczenia. Rodzice oraz pełnoletni uczestnicy projektu podpisali umowy i

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja na staż zawodowy do Włoch

Rekrutacja dotyczy uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii technik architektury krajobrazu Ilość miejsc: 30 osób. Termin: 14 – 27. 05.2023r. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie  FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Formularze należy składać do wychowawcy klasy do 17.02.2023r. Zapewniamy: opiekę koordynatora i pilota, dojazd na

CZYTAJ WIĘCEJ

Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji

Rekrutacją objęci są uczniowie kształcący się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii technik architektury krajobrazu Ilość miejsc: 12 osób Termin: 12 – 25. 03.2023 r. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie Formularz rekrutacyjny, który jest dostępny również w sekretariacie szkoły. Formularze należy składać do wicedyrektora lub

CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie projektu

24.06.2022r. uczniowie: Damian Jańczuk oraz Maja Adamiuk przedstawili prezentacje, film i opowiedzieli o swoim pobycie na stażu w Grecji. Prezentacja Film Grecja

CZYTAJ WIĘCEJ
Staż zawodowy w Grecji

Staż zawodowy w Grecji

Grupa 30 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, pod opieką pani Magdaleny Kondraciuk, pani Moniki Stasiuk i pani Renaty Sikory, w dniach 15 – 28maja 2022 roku uczestniczyła w dwutygodniowym stażu zawodowym w Grecji. Realizacja stażu odbywała się w ramach akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Grecji.

06.05.2022 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami akredytowanego projektu o numerze 2021-1-PL01-KA121- VET – 000005490 w ramach projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w terminie 15.05. – 28.05. 2022 r. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia

CZYTAJ WIĘCEJ
Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji

Rekrutacja na staż zawodowy do Grecji

Rekrutacja dotyczy uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki technik żywienia i usług gastronomicznych technik weterynarii Ilość miejsc: 28 osób. Termin: 15 – 28. 05.2022r. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Formularze należy składać do wychowawcy klasy do 25.03.2022r. Zapewniamy: opiekę koordynatora i pilota, dojazd na miejsce odbywania stażu,

CZYTAJ WIĘCEJ

Podsumowanie projektu Erasmus+

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację projektu „Otwarty rynek pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu ERASMUS+ sektor kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach, którego 60 uczniów oraz absolwentów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy

CZYTAJ WIĘCEJ
Staż zawodowy w Grecji

Staż zawodowy w Grecji

25 września grupa 60 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej, wróciła z dwutygodniowego stażu zawodowego w Grecji.  Realizacja stażu „Otwarty rynek pracy” odbywała się w ramach projektu pt.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+ . Młodzież przez ten czas była

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zawodowy do Grecji.

10.09.2021 roku odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu pt. „Otwarty rynek pracy” w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, wyjeżdżających na staż zawodowy do Grecji w terminie 12.09. – 25.09. 2021 r. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube

Oferta edukacyjna Dysk google