Wyjazd na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

Wyjazd na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

W niedzielę 05 maja 2019 roku piętnastu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej pod opieką pani Irminy Baran oraz pani Marty Iwanowskiej w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna wyjechało na 2-tygodniowy staż zawodowy pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa” na Węgry. Uczniowie

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na Węgry.

10.05.2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa”

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na Węgry.

15.04.2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej.Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa”

CZYTAJ WIĘCEJ

Przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne

Od 30.01.2019 r. rozpoczęła się realizacja zajęć o charakterze pedagogicznym, kulturowym oraz językowym. Celem prowadzonych zajęć jest jak najlepsze przygotowanie uczniów naszej szkoły do odbycia stażu zawodowego zagranicą. Harmonogram przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego obejmuje: 40 godz. zajęć z języka angielskiego, mających na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego i kompetentnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych w trakcie

CZYTAJ WIĘCEJ
Rozpoczęcie realizacji projektu

Rozpoczęcie realizacji projektu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej rozpoczął realizację projektu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, pt. „Rozwiązania innowacyjne warunkiem prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa”. W ramach projektu cztery 15 – osobowe grupy uczniów naszej szkoły wyjadą na 2 – tygodniowe staże zawodowe do gospodarstw rolnych na Węgrzech. W celu przeprowadzenia naboru uczniów na wyjazd

CZYTAJ WIĘCEJ
Młodzież z Węgier w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Młodzież z Węgier w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej, po raz kolejny miał okazję gościć uczniów ze Szkoły Rolniczej Bethlen Gabor na Węgrzech, którzy odbywali staż zawodowy w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim. Wizyta odbywała się w ramach podpisanego w 2010 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego

CZYTAJ WIĘCEJ
Podsumowanie projektu ERASMUS+

Podsumowanie projektu ERASMUS+

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 12 października 2018 roku zorganizowana została konferencja podsumowująca projekt Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa” realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus +. W

CZYTAJ WIĘCEJ
Staże zawodowe uczniów w ramach projektu Erasmus+

Staże zawodowe uczniów w ramach projektu Erasmus+

W ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna dwie piętnastoosobowe grupy uczniów naszej szkoły, w terminach 03 – 16.06.2018 r. oraz 09 – 22.09.2018 r., realizowały staże zawodowy w specjalistycznych gospodarstwach rolnych współpracujących ze Szkołą Rolniczą Bethlen Gabor na Węgrzech. Realizowany projekt nosił tytuł: „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i

CZYTAJ WIĘCEJ
Wyjazd na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

Wyjazd na staż zawodowy w gospodarstwach rolnych na Węgrzech.

            W niedzielę 06 września 2018 roku kolejna grupa piętnastu uczniów naszej szkoły pod opieką pana Karola Żurkowskiego oraz pana Jacka Grondkowskiego – nauczycieli przedmiotów zawodowych, w ramach projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w dziedzinie mechanizacji i agrotroniki szansą na rozwój nowoczesnego rolnictwa”, wyjechało na 2-tygodniowy staż

CZYTAJ WIĘCEJ

Spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na Węgry.

 Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczestnikami projektu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej odbyło się 06 września 2018 roku.. Koordynator projektu pani Beata Kalwarczyk – Warpas zaprezentowała cele i założenia projektu oraz harmonogram 2-tygodniowego stażu zawodowego pt. „Wzrost kompetencji zawodowych w

CZYTAJ WIĘCEJ

 
 

Facebook

YouTube